Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Studiekonsulent - Fakultet for utøvende kunstfag

Søknadsfrist: 01.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig fast stilling som studiekonsulent i fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag fra 1.8.2020. Vi søker en dyktig og allsidig medarbeider som skal være en aktiv støttespiller for fakultetets studenter og ansatte.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger.


Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og ca. 65 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk.

UK er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogrammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er UK også en profilert kulturaktør i regionen.

UK er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Som studiekonsulent vil du få en variert, spennende og travel hverdag hvor du jobber tett på studenter som tar utdannelse innenfor utøvende musikk og dans, instrumental- og dansepedagogikk. Ansvarsområdet er studieadministrative og studierelaterte oppgaver ved fakultetet.

Fakultetsdirektør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.

Arbeidsoppgaver

Fakultetsadministrasjonen er for tiden under omorganisering og oppgavesammensetningen vil kunne bli endret.

Følgende arbeidsoppgaver kan være aktuelle:

 • delta i rekrutteringen av studenter, herunder informasjonsarbeid
 • veilede norske og utenlandske søkere og studenter om søknads-/opptaksprosessen og studievalg
 • planlegge og gjennomføre søknads- og opptaksprosessen, herunder ordinært opptak, suppleringsopptak og opptak av internasjonale studenter/ utvekslingsstudenter
 • planlegge og gjennomføre eksamen- eksamensprosessen i samarbeid med eksamensansvarlige
 • registrere søkerdata og vedlikeholde disse i FS, og andre digitale system
 • delta i arbeid med inngåelse og vedlikehold av samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner, vedr. studentutveksling og mobilitet, i samarbeid med Utdanningsavdelingen
 • holde oversikt over samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner, samt informere og veilede studenter og vitenskapelig ansatte om disse
 • utrede og forberede saker ved enheten
 • bidra til samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av enheter
 • bidra i arbeidet med utvikling av arbeidsområdene
 • utføre annet administrativt og studierelatert arbeid knyttet til fakultetet

Kvalifikasjoner

Den som ansettes bør ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring, fortrinnsvis fra studieadministrativt arbeid
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • er samarbeids- og løsningsorientert, initiativrik, strukturert og ansvarsbevisst
 • bidrar til å videreutvikle et godt sosialt arbeidsmiljø
 • har stor arbeidskapasitet og arbeider godt selvstendig og sammen med andre
 • er resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • variert arbeidshverdag i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • interessante og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408 førstekonsulent, kr 414 000 - 480 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning eller innplassering som seniorkonsulent vurderes, avhengig av kvalifikasjoner. Seniorkonsulent lønnes etter kode 1363, kr 472 000 - 564 000 bto pr år.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, tlf: 51831216, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Stavanger har få menn i studiekonsulent stillinger og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen