Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Seniorkonsulent FS og rapportering

Søknadsfrist: 19.06.2019

Vil du være med å styrke arbeidet med rapportering, statistikker og studentdatabasen FS?

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Universitetet i Stavanger søker etter seniorkonsulent innenfor rapportering av studentdata til Utdanningsavdelingen, Enhet for studentservice.

Hovedoppgaver

 • rapportering av studentdata og data om studietilbud til eksterne aktører, i hovedsak Database for statistikk og høyere utdanning og Lånekassen
 • følge opp all ekstern rapportering bl.a. med å sjekke og rette feilmeldinger og avviksmeldinger og legge inn manglende data
 • følge med på rapporteringskrav til sektoren utarbeidet av KD
 • kvalitetssikre FS-data før rapportering i samarbeid med fakultet
 • bidra til å utforme og kvalitetssikre rutiner for innlegging av data i FS med særlig fokus på å minimere mulige feilkilder for data som har betydning for rapportering/gir utslag i finansieringsmodellen for sektoren
 • bidra i arbeidet med opplæring av alle medarbeidere som bruker FS og veilede brukere i datavarehuset STAR
 • bistå fakultetene i å hente og bruke data fra FS, DBH og datavarehuset STAR til å finne tall til årsrapporter, kvalitetsrapporter m.m.
 • bidra til at organisasjonen har god forståelse for hvilke data som er kritiske for rapporteringen til DBH og sørge for at det er felles forståelse for hvilke rutiner som skal gjelde for registrering og eventuell endring av slike data
 • registrering av data i FS og rutinearbeid i FS må påregnes
 • bidra med tall og statistikker om studenter og studietilbud til styresaker, presse, kommune og fylkeskommune og andre interesserte parter

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy (spesielt FS og Tableau/datavarehuset STAR)
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1363, kr 450.000 - 500.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning og innplassering som rådgiver vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til til:

 • Leder av Enhet for studentservice Marianne Simonsen, tlf: 51832710, e-post:[email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf: 51833011, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen