Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

HR - konsulent

Søknadsfrist: 19.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter HR-konsulent til HR-avdelingen.

Den som ansettes skal hovedsakelig ivareta oppgaver innenfor rekruttering, men det kan også bli aktuelt å ivareta andre HR-relaterte oppgaver.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Hovedoppgaver

 • bistå ledere ved rekruttering av nye medarbeidere, fra stillingsanalyse til ansettelse og introduksjon
 • bidra til kvalitet i alle ledd i rekrutteringsprosessen
 • forberede saker til ansettelsesorgan og sørge for at vedtak blir fulgt opp raskt og effektivt
 • yte god service overfor kandidater som søker seg til universitet
 • samarbeide med teamet for Internasjonal ansattmobilitet om mottak av utenlandske ansatte
 • bidra i kontinuerlig utvikling av HR-prosesser
 • foreta oppdatering av informasjon på universitetets nettsider

Andre oppgaver innenfor HR vil kunne tillegges, avhengig av den ansattes kompetanse.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum på bachelornivå eller tilsvarende. Realkompetanse med relevans for de akuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring, gjerne fra offentlig forvaltning
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som førstekonsulent etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408, kr 400.000-500.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf 51 83 30 11 / 402 39 696, epost [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen