Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førstekonsulent innenfor studieadministrasjon

Søknadsfrist: 19.06.2019

Fakultet for utøvende kunstfag har ledig vikariat som Førstekonsulent innenfor studieadministrasjon

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger.


Dette skjer gjennomutøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og ca. 65 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. UK er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogrammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er UK også en profilert kulturaktør i regionen.


UK er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Universitetet i Stavanger har ledig vikariat som førstekonsulent innenfor studieadministrasjon ved Fakultet for utøvende kunstfag fra 1.8.2019 til og med 31.12.2019.

Den som ansettes vil få oppgaver innenfor studentrekruttering, opptak, internasjonalisering og annet studieadministrativt og studierelatert arbeid ved fakultetet.

Hovedoppgaver

 • delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter i forbindelse med semesterstart
 • delta i rekruttering av studenter, herunder informasjonsarbeid
 • veilede, planlegge og gjennomføre søknads- og opptaksprosessen, herunder ordinært opptak, suppleringsopptak og opptak av internasjonale studenter/ utvekslingsstudenter
 • registrere søkerdata og vedlikeholde disse i FS
 • holde oversikt over, informere, veilede og delta i arbeid med inngåelse og vedlikehold av samarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner vedr. studentutveksling og mobilitet, i samarbeid med Utdanningsavdelingen
 • utrede og forberede saker ved enheten
 • bidra til samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av enheter

Kvalifikasjoner

Den som ansettes bør ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå, men særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring, fortrinnsvis fra studieadministrativt arbeid
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv, løsningsorientert og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408, kr 410.000 - 490.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf:5183 3525, epost: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen