Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førstekonsulent innenfor lønn - Økonomiavdelingen

Søknadsfrist: 23.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter førstekonsulent innenfor lønn til Økonomiavdelingen, Lønningskontoret. Kontorsjef er nærmeste overornede for stillingsinnehaver.

Hovedoppgaver

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.


Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur-og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

 • rådgivning og saksbehandling innenfor lønn og reiser
 • saksforberedelser, rutine og kvalitetsforbedring innen lønnsområdet
 • diverse oppgaver innenfor lønn og regnskap i forbindelse med regnskapsavslutning

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • høyere økonomisk utdanning innenfor økonomi/regnskap, særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • relevant erfaring, fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring fra regnskapsarbeid og god kunnskap om regelverk innenfor lønnsområdet
 • bred erfaring i bruk av SAP lønnsmodul og generelt gode IKT kunnskaper
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er selvstendig, effektiv, strukturert og nøyaktig
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408, kr 510 000 - 550 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 518 31 191, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen