Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent / rådgiver ved Fellestjenesten for opptak

Søknadsfrist: 12.09.2019

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet lyser ut 1 fast stilling (100%) som førstekonsulent /rådgiver i Fellestjenesten for opptak. Stillingen er tilknyttet Avdeling for forskning, utdanning og formidling, Seksjon for studieadministrasjon.

Fellestjenesten for opptak har ansatte ved campus Alta, Harstad og Tromsø. Arbeidssted for denne stillingen er lokalisert i Tromsø.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling er en del av administrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet. Vi har rundt 140 ansatte og er delt inn i fem seksjoner med ansatte på flere studiesteder.

Seksjon for studieadministrasjon har 45 ansatte med ansvar for eksamen, opptak, studieadministrative systemer og juridiske tjenester. Seksjonen ledes av seksjonsleder.

Du får jobbe med

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Som saksbehandler i fellestjenesten for opptak vil du ha daglig kontakt med våre søkere, drive veiledning på epost og telefon, samt saksbehandle opptak til UiT sin omfattende studieprogramportefølje, både Samordna opptak, lokalt opptak og internasjonalt opptak m.m.

Ettersom fellestjenesten for opptak fortsatt er i etableringsfasen får du muligheten til å være med oppstarten av en ny organisering ved UiT. Fellestjenesten opptak skal organiseres i team som spesialiserer seg på ulike områder innenfor studentopptak.

Innholdet i stillingene vil kunne endres noe som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Kvalifikasjoner

Det kreves akademisk utdanning, minimum cand.mag. grad/ bachelorgrad. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende cand.mag./bachelorgrad. Saksbehandlererfaring, kjennskap til elektronisk saksbehandlerverktøy og erfaring med bruk av Felles studentsystem (FS) er en fordel. Den som tilsettes bør ha god kjennskap til høyere utdanning. Teamet som skal spesialisere seg på internasjonalt opptak må også ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som tilsettes må ha gode evner til samarbeid og god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, samt ha en utpreget sørvisinnstilling. Stor arbeidskapasitet, evne til systematisk og effektivt arbeid er nødvendig i denne stillingen. Den som tilsettes må være resultat- og utviklingsorientert, kunne arbeide selvstendig og i team, samt vise initiativ og gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingene lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent/1364 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen