Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / førstekonsulent i fagområdet økonomi / regnskap

Søknadsfrist: 20.11.2019

Om stillingen

Avdeling for organisasjon og økonomi har ansvar for universitetets økonomiforvaltning, budsjett, regnskap og forvaltning av universitetets økonomisystemer. Seksjon for regnskap har overordnet ansvar for regnskapsområdet og forvaltning av økonomisystemet ved universitet. Seksjonen har til sammen 19 stillinger, og arbeidssted er i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Universitetet benytter UBW On økonomisystem.

Du får jobbe med

Arbeidsoppgavene vil være variert innenfor fagområdet økonomi/regnskap, og vil kunne endres og settes sammen ut fra behov og kompetanse for den som tilsettes Sentrale arbeidsoppgaver i de ledige stillingen vil være:

 • Løpende bilagshåndtering.
 • Internkontroll på seksjonens fagområde.
 • Deltakelse i avleggelse av universitetets års- og delårsregnskap, herunder rapportering til universitetsstyret og overordnet myndighet.
 • Rapportering til offentlige myndigheter, herunder MVA
 • Utviklingsoppgaver og effektiviseringstiltak innenfor fagområdet
 • Vedlikehold og videreutvikling av sentrale rutiner og arbeidsprosesser ved seksjonen.
 • Brukerstøtte og opplæring innenfor seksjonens ansvarsområder intern på seksjonen og ovenfor fakultetene, enhetene og fagmiljøene.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Vi søker etter medarbeider som har høyere utdanning på hovedfag-/masternivå innen regnskap, økonomi og/eller revisjon. For særlig godt kvalifiserte søkere med relevant praksis innenfor stillingens ansvarsområder, vil kravet om masternivå kunne fravikes.

Videre vil følgende kvalifikasjoner vektlegges :

 • Erfaring fra arbeid med regnskap og rapportering, gjerne fra større virksomheter
 • IKT-kompetanse med erfaring fra bruk UBW On eller tilsvarende økonomisystemer
 • Erfaring fra fagområdene merverdiavgift og fortolling.
 • Gode IT-kunnskaper

Den som tilsettes må ha god tallforståelse og analytiske evner, være nøyaktig og strukturert i oppgaveutførelsen.

Stillingen innebærer samhandling med andre deler av UiTs organisasjon, og serviceinnstilling og evne til å jobbe fleksibelt vil derfor bli vektlagt Du må derfor kunne skape god dialog og bidra til et positivt jobbfelleskap, samtidig som stillingene krever en stor grad av selvstendighet og initiativ.

Arbeidsområdet regnskap er i løpende utvikling som følge av digitaliseringsprosesser, endringer i systemporteføljen og endringer i regelverk og krav til rapportering. Stillingen byr på spennende og varierte oppgaver og utfordringer i et godt arbeidsmiljø med mange dyktige medarbeidere.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver, stillingskode 1434 eller Førstekonsulent, stillingskode 1408. Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner og nærmere avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen