Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / førstekonsulent dokumentasjonsforvaltning

Søknadsfrist: 02.12.2019

Om seksjonen

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 15000 studenter. UiT er etter flere fusjoner et fler-campus universitet med campuser i Alta, Hammerfest, Harstad, Kirkenes, Narvik og Tromsø. Avdeling for IT har rundt 150 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i syv seksjoner; fellestjenester, grunntjenester, digitale forskningstjenester, digitale utdanningstjenester, systemutvikling og IT-arkitektur, brukernær IT-støtte og dokumentasjonsforvaltning.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, dokumenthåndtering og arkiv, tungregning, basissystemer, businessapplikasjoner, web-portal, PC-drift, drift av AV-tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Les mer på uit.no/ita.

Om stillingene

Ved Seksjon for dokumentasjonsforvaltning er det ledig to faste stillinger som rådgiver/førstekonsulent.

Begge stillingene er 100% og arbeidsstedet er Tromsø.

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning (DOKS) har 13 ansatte og har bl.a ansvaret for arkiv og dokumentasjonsforvaltning for hele UiT, herunder fag- og systemeieransvar for en del digitale systemer og løsninger som seksjonen forvalter.

Avdelingen er for tiden under omorganisering, og ny organisasjon skal innføres fra 1.1.2020. UiT har også en pågående prosess for nye digitale saksbehandlingsløsninger og dokumentasjonslagring. Stillingsinnehaverne kan derfor påvente endringer mht arbeidsoppgaver, seksjonsinndeling og ledelse.

UiT har fokus på effektivisering og digitalisering. Det betyr at DOKS skal være med på å sikre en effektiv og sikker informasjons- og dokumentflyt i saksbehandlingen, både nå og for ettertiden. Vi søker derfor dokumentasjonsforvaltere med interesse for digitale løsninger.

Arbeidsoppgaver

Seksjonens driftsoppgaver håndteres i dag av tre team, og en av stillingene vil inngå i disse teamene.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • kvalitetssikring, daglige og periodiske dokumentasjonsfaglige driftsoppgaver
 • brukerstøtte og opplæring
 • prosess- og rutineutvikling, deltakelse i prosjekter
 • andre relaterte oppgaver

Den andre stillingen er knyttet til utvikling innenfor dokumentasjonsfaglig digitalisering.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • prosess- og rutineutvikling
 • deltakelse i og lede prosjekter både internt og eksternt
 • pådriver og nytenker innenfor digital saksbehandling og dokumentasjonslagring
 • jobbe tett med seksjonens ansatte, koordinere drift og utadrettet virksomhet
 • andre relaterte oppgaver

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på høyskole-/universitetsnivå. Dokumentasjonsfaglig utdanning vil bli vektlagt. For stillingene knyttet til seksjonens driftsoppgaver, kan manglende formell utdanning kompenseres med relevant og betydelig dokumentasjonsfaglig praksis, kurs eller etter- og videreutdanning. Du må ha god IT forståelse og gjerne kjennskap til digitale prosesser. Kjennskap til digitale løsninger for dokumentasjonsforvaltningsområdet vil også bli vektlagt.

For stillingen knyttet til utvikling kreves det erfaring fra tilsvarende oppgaver, og det er også ønskelig med prosjekterfaring.

Vi søker etter fremtidsrettede, fleksible, nøyaktige og sørvisinnstilte medarbeidere med godt humør og gode samarbeidsevner. Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og strukturert, ha gode språkkunnskaper og kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig. I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Søkerne må beherske norsk og engelsk godt både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller kode 1408 førstekonsulent avhengig av stilling og kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Generell informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen