Stilling:

Førstekonsulent / rådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon

Søknadsfrist 25. januar 2019

UiT Norges arktiske universitet lyser ut fast stilling som førstekonsulent /rådgiver i Fellestjenesten for eksamen. Stillingen er tilknyttet ny Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon, Seksjon for studieadministrasjon og har arbeidssted i Alta.

Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon er en del av administrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet og ny organisering iverksettes januar 2019. Vi har rundt 140 ansatte og er delt inn i fem seksjoner med ansatte på flere studiesteder.

Seksjon for studieadministrasjon har 45 ansatte med ansvar for eksamen, opptak, studieadministrative systemer og juridiske tjenester. Seksjonen ledes av seksjonsleder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i Fellestjenesten for eksamen. Fellestjenesten skal gi tjenester til hele organisasjonen og vil ha ansatte lokalisert både på nivå 1 og nivå 2 og på alle campus.

Stillingens ansvar og arbeidsoppgaver vil være eksamensplanlegging, praktisk gjennomføring av eksamen og sensurarbeid ved campus Alta.

Innholdet i stillingen vil kunne endres noe som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer

Kvalifikasjonskrav

Det kreves akademisk utdanning, minimum cand.mag./bachelorgrad, god framstillingsevne på norsk, stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsegenskaper, evne til selvstendig, systematisk og effektivt arbeid. Den som tilsettes må være løsningsorientert og må kunne sette seg raskt inn i nye oppgaver. Det vil bli lagt vekt på gode kontaktskapende evner, samt stor omstillingsevne.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til/erfaring fra de arbeidsområder stillingen skal administrere og erfaringer med administrative datasystemer.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent/1364 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

• Søknadsbrev

• CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

• vitnemål og karakterutskrift

• attester og referanser med kontaktinformasjon

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generell informasjon

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen