Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent / rådgiver ved Fellestjenesten for eksamen

Søknadsfrist: 20.11.2019

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet lyser ut en fast stillinger som førstekonsulent /rådgiver i Fellestjenesten for eksamen. Stillingen er tilknyttet ny Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon, Seksjon for studieadministrasjon og har arbeidssted i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon er en del av administrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet. Vi har rundt 140 ansatte og er delt inn i fem seksjoner med ansatte på flere studiesteder.

Seksjon for studieadministrasjon har 47 ansatte med ansvar for eksamen, opptak, studieadministrative systemer og juridiske tjenester. Seksjonen ledes av seksjonsleder Kjersti Dahle.

Du får jobbe med

Stillingen inngår i Fellestjenesten for eksamen. Fellestjenesten skal gi tjenester til hele organisasjonen og vil ha ansatte både i Administrasjonsbygget, ved fakultetene og ved alle campus.

Stillingenes ansvar og arbeidsoppgaver vil være knyttet til eksamensadministrasjon, herunder planlegging og praktisk gjennomføring av eksamen, saksbehandling, samt systemarbeid i våre datasystemer tilknyttet eksamen.

Innholdet i stillingene vil kunne endres noe som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Kvalifikasjoner

Det kreves akademisk utdanning på masternivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis. Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi legger vekt på personlig egnethet.

Vi søker en person som er motivert, har stor arbeidskapasitet og liker å jobbe selvstendig, men også i team. Fellestjenesten for eksamen og vitnemål er under oppbygging, og vi ser etter en person som er løsningsorientert og ser muligheter i å etablere gode arbeidsflyter og rutiner til det beste for UiT som helhet. Du må også ha en god systemforståelse, samt like utadrettet arbeid. Det er en fordel om du har veiledererfaring knyttet til system samt gode kommunikasjonsegenskaper.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til/erfaring fra de arbeidsområder stillingen skal administrere og erfaringer med administrative datasystemer.

Vi tilbyr

  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent / 1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen