Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent / rådgiver innen forskerutdanning

Søknadsfrist: 20.10.2019

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Seksjon for forskning, utdanning og formidling, er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent/rådgiver innen forskerutdanning. Arbeidssted er UiT Tromsø.

Du får jobbe med

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Stillingen inngår i en gruppe på til sammen fem personer med ansvar for administrativ drift av forskerlinjene og ph.d.-programmet ved fakultetet.

Sentrale oppgaver er:

 • Opptak av studenter til programmet
 • Saksbehandling og administrativ støtte i forbindelse med innlevering av avhandling
 • Overordnet administrativ drift av programmets emner
 • Gjennomføring av midtveisevaluering
 • Gjennomføring av framdriftsrapportering
 • Studieprogramarbeid med godkjenning av studiepoeng, evaluering av programmet, studentveiledning m.m.
 • Strategisk arbeid og utvikling av ph.d.-programmet
 • Forskerlinjene i medisin, psykologi og odontologi
 • Arbeid med seksjonens nettsider

Stillingsinnehaverne må være forberedt på å ivareta andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse: Mastergrad
 • God fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Det er en fordel med erfaring fra offentlig saksbehandling, fortrinnsvis innen studieadministrativt arbeid, og gode kunnskaper innen relevante IKT- systemer som for eksempel ePhorte og FS

Personlige egenskaper vi søker

 • Strukturert
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Utviklingsorientert
 • Lærevillig

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Søk på stillingen