Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent / rådgiver i Seksjon for regnskap

Søknadsfrist: 10.12.2019

Om stillingen

Ved Seksjon for regnskap er det ledig en 100 % fast stilling som førstekonsulent/rådgiver. Stillingen er tilknyttet faggruppen for System og fakturabehandling, og er en av 17 stillinger i seksjonen.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Regnskapsseksjonens oppgaver er å drive effektiv regnskapsføring, rapportering og systemforvaltning. Vi har fokus på å utvikle beste praksis, og tilrettelegge for effektiv og god økonomiforvaltning. Arbeidet støtter opp om universitetets primæraktiviteter ved fakulteter, institutter og fagmiljø.

Arbeidsområdene for seksjonen er:

 • Drift av sentralt fakturamottak
 • Løpende regnskapsføring, inn -og utbetalinger og regnskapsrapportering
 • Systemforvalter av universitetets økonomisystem UBW
 • Brukerstøtte og opplæring av økonomi og regnskapsmedarbeidere

Du får jobbe med

Den som ansettes skal delta i daglig drift og forvaltning av UiTs økonomisystem og oppgaver i tilknytning til regnskaps-/økonomiområdet. Sentralt i dette arbeidet er oppfølging og opplæring av brukere, leverandører, fakturamottak og arbeidsprosesser. I arbeidsområdet inngår også arbeid med effektivisering og forbedring av prosesser i tilknytning til UBW- økonomisystem.

Arbeidsoppgaver i stillingen kan beskrives innenfor følgende aktiviteter/oppgaver:

 • Hjelpe brukere av økonomisystemet med å løse regnskapsoppgaver og tekniske utfordringer
 • Kontroll av automatiserte prosesser i UBW og styring av brukertilganger
 • Bokføring og oppfølging av regnskapsbilag
 • Dialog med leverandører
 • Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og utvikling/implementering av effektiviseringstiltak og øvrige tiltak som bidrar til økt digitalisering
 • Vedlikehold og videreutvikling av sentrale rutiner og arbeidsprosesser ved seksjonen.

Arbeidsområdet og organisering kan endres, og andre oppgaver innenfor avdelingens arbeidsfelt kan etter behov legges til stillingen.

Kontaktinformasjon

Flere opplysninger om stillingen kan du få ved å henvende deg til:

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning innen økonomi på minimum bachelornivå. Vi legger vekt på om du har god muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk, erfaring fra drift av økonomiløsninger, og god IT-kompetanse.

Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen. Du må kunne arbeide selvstendig, ha gode samarbeidsevner, og være utadvendt og serviceinnstilt. Vi forventer også at du kan tilegne deg kunnskaper i bruk av elektroniske verktøy og systemer

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent / 1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra brutto lønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen