Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / seniorkonsulent innenfor lønnsområdet ved fellestjenesten lønn og personal

Søknadsfrist: 20.02.2020

Vil du styrke en av Tromsøs største organisasjoner?

Vi ønsker oss en ny kollega som kan bidra i oppbygging av fellestjenesten lønn og personal ved UiT, og som har interesse og engasjement for lønnsarbeid og kontinuerlig forbedring. Som medarbeider hos oss vil du jobbe sammen med dyktige kollegaer i et spennende fagmiljø som er under etablering.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


UiT er verdens nordligste universitet. Vi er et flercampus universitet med hovedcampuser i Tromsø, Narvik, Alta og Harstad. I tillegg har universitetet aktiviteter i Bardufoss, Mo i Rana, Bodø, Hammerfest, Kirkenes og Longyearbyen og en rekke desentraliserte studietilbud. UiT har om lag 16 000 studenter og 4000 ansatte. Avdeling for organisasjon og økonomi er en av fire avdelinger i fellesadministrasjonen ved UiT. Avdelingen er organisert i fire seksjoner pluss en stabsenhet.

Ved Avdeling for organisasjon og økonomi, Seksjon for personal og organisasjon er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorkonsulent som skal jobbe innenfor lønnsområdet. Stillingen er organisatorisk plassert i faggruppe lønn og personal, og arbeidssted vil være ved UiT i Tromsø. Fellestjenesten består av 19 faste årsverk og leverer tjenester innenfor lønns- og personalområdet til hele UiT.

Vi søker engasjerte og dyktige medarbeidere som kan bidra innenfor følgende arbeidsoppgaver:

 • veiledning og rådgivning til ansatte innenfor lønnsområdet
 • lønn utland: fastlønn, bilag, avgifter til utland, avstemming, årsavslutning og rapportering
 • oppfølging av ferieregnskap og feriepenger
 • lederstøtte
 • generell saksbehandling innenfor lønnsområdet
 • lønnsproduksjon fastlønn

Administrasjonen ved UiT ble omorganisert fra 01.01.19, og du må regne med endringer innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområde. Fellestjenesten har også ansvar for blant annet utvikling av fagområdet og informasjon på våre nettsider.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av tittel navn: Kristine Stangeland Olsen (spørsmål om prosess og organisering)

- Telefon: 77 64 46 24 - E-post: [email protected]

eller tittel navn: Lajla Johansen (spørsmål om arbeidsoppgaver),

- Telefon: 77 62 32 30 - E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning på minimum bachelornivå, gjerne med økonomi og administrasjon i fagkretsen. Vi vil vektlegg at du har relevant saksbehandlererfaring fra oppgavene nevnt ovenfor, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren eller offentlig virksomhet. Den som ansettes må ha evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

Du bør ha evne og interesse for bruk av digitale verktøy og systemer.

Vi legger vekt på personlig egnethet, og det er en forutsetning at du kan arbeide både selvstendig og i team.

Stillingen innebærer utstrakt samhandling med både egen seksjon og andre deler av organisasjonen. Det legges vekt på at du er serviceinnstilt og fleksibel, samt har evne til å jobbe strukturert. Faggruppen håndterer et komplekst regelverk, og det er derfor nødvendig med evne til forvaltning av regelverket samt å møte ansatte og ledere med kompetanse. Du bør ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene og fokus på god kvalitet, samtidig som behovet for effektivitet og nøyaktighet skal ivaretas.

Vi tilbyr

 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver, alternativt kode 1363 seniorkonsulent. Fra bruttolønnen trekkes 2 % pliktig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Faggruppeleder er stillingens nærmeste overordnede.

Slik søker du på stillingen

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Velkommen som søker!

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, "hull i CV-en" og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen