LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / førstekonsulent innen innkjøpsområdet

Søknadsfrist: 17.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Universitetet har et profesjonelt innkjøpsmiljø med høyt kvalifiserte innkjøpere. Vi har fokus på å utvikle beste praksis, og å tilrettelegge for effektive anskaffelsesprosesser med høy kvalitet, samt god forvaltning av UiTs avtaleportefølje.

Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI) ivaretar økonomistyring og forvaltning av økonomi- og innkjøpsområdet ved UiT. Stillingen inngår i seksjonens faggruppe for innkjøp, som ledes av innkjøpsleder. Faggruppen har for tiden 12 årsverk og ivaretar forvaltning, systemadministrasjon, e-handel og anskaffelser over 100 000.

UiT benytter UBW fra Unit 4 som verktøy for bestillingsprosessen av varer og tjenester, og Tendsign fra Visma som verktøy for konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide e-handelsstrategier
 • Forvalte avtaler for elektronisk samhandling med leverandører
 • Oppfølging og vedlikehold av produktkataloger
 • Leverandøroppfølging
 • Kontinuerlig forbedring av bestillingsprosesser
 • Rådgivning og intern opplæring
 • Deltagelse i større anskaffelsesprosjekter

Andre oppgaver i seksjonen kan tillegges stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av :

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant utdanning på bachelornivå eller høyere (økonomi, logistikk, IT-fag). Lang relevant erfaring kan oppveie kravet om utdanning.

Vi vil legge vekt på at du har:

 • Relevant erfaring eller resultater fra utdanningen
 • Gode evner til å lære og formidle kunnskap
 • Evner til å lede og gjennomføre oppgaver i samarbeid med andre
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper
 • Forståelse av administrative systemer og prosesser, samt teknisk innsikt innen IKT

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge din motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannede å søke. Det er også mulig for studenter med avsluttende eksamen våren 2021 å søke på stillingen. Karakterutskrift må da vedlegges. Nyutdannede vil ansettes i kode 1408 førstekonsulent.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller kode 1408 førstekonsulent, alt etter kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS