Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent / rådgiver knyttet til kvalitetsutvikling av utdanning

Søknadsfrist: 31.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er Norges fremste universitet innen arktisk forskning – i skjæringspunktet mellom nordområdenes muligheter og den grenseløse vitenskapen. Vi befinner oss i en region med rike naturressurser, arktisk nærhet, flerkulturelle samfunn, spredt bosetting og tunge eksportnæringer; i en verden der forskning og utdanning internasjonaliseres i stadig større utstrekning.

Ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet (SEFU) er det ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver knyttet til kvalitetsutvikling av utdanningsvirksomheten ved UiT. SEFU er en del av UiTs fellesadministrasjon og har 35 tilsatte med administrative oppgaver innen ulike områder av utdanning, forskning, innovasjon, karriere og samfunnskontakt. Arbeidssted vil være Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil blant annet være å:

 • arbeide med kvalitetsutvikling av utdanningsvirksomheten ved UiT Norges arktiske universitet
 • arbeide med studieplanarbeid, utredningsarbeid og rapportering
 • delta i lokale og nasjonale prosjekter innenfor arbeidsområdet
 • inngå i sekretariatet til Læringsmiljøutvalget
 • utøve generell saksbehandling og saksforberedende arbeid for universitetsstyret innenfor avdelingens ansvars- og arbeidsområder

Stillingen inneholder varierte arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet. De som tilsettes må påregne og delta innenfor flere av seksjonens øvrige arbeids- og ansvarsområder. Personlig egenhet for stillingen vil derfor tillegges betydelig vekt.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Kvalifikasjoner

Krav til kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • utdanning på minimum bachelorgrad eller tilsvarende
 • evne og lyst til å utvikle tjenestene og kompetansen innen utdanningsvirksomheten ved UiT
 • gode samarbeidsegenskaper
 • strukturert og selvstendig
 • kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • erfaring fra tilsvarende arbeid
 • kjennskap til universitet- og høyskolesektoren
 • kjennskap til UiTs utdanningsvirksomhet

Nyutdannede oppfordres til å søke. Stillingsinnhold og organisatorisk plassering kan endres over tid. Den som tilsettes, må være villig til å tilpasse seg slike endringer.

Vi tilbyr

 • fast stilling aktivt og stimulerende miljø
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer ei god tjenestepensjonsordning.
 • et kunnskapsorientert miljø med mange spennende prosjekt

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søkerne vil bli vurdert av en komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen