LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver - Fellestjenesten for eksamen og vitnemål

Søknadsfrist: 25.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for forsking, utdannig og formidling

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet lyser ut en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i Fellestjenesten for eksamen og vitnemål. Stillingen er tilknyttet Avdeling for forskning, utdanning og formidling, Seksjon for studieadministrasjon.

Arbeidssted er UiT i Alta.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling er en del av administrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet. Vi har rundt 140 ansatte og er delt inn i fem seksjoner med ansatte på flere studiesteder.

Seksjon for studieadministrasjon har 53 ansatte med ansvar for eksamen, opptak, studieadministrative systemer og juridiske tjenester. Seksjonen ledes av seksjonsleder Kjersti Dahle.

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i Fellestjenesten for eksamen og vitnemål. Fellestjenesten skal gi tjenester til hele organisasjonen og har ansatte både lokalisert sammen med øvrige deler av fellesadministrasjonen, ved fakultetene og ved alle campuser.

Stillingens ansvar og arbeidsoppgaver vil være knyttet til eksamensadministrasjon, herunder planlegging og praktisk gjennomføring av eksamen, saksbehandling, samt systemarbeid i våre datasystemer tilknyttet eksamen.

Innholdet i stillingen vil kunne endres noe som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos:

Kvalifikasjoner

Det kreves akademisk utdanning på minimum bachelornivå. Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi søker en person som er motivert og har stor arbeidskapasitet. Den som tilsettes må jobbe nøyaktig, strukturert og systematisk. Det kreves god systemforståelse. Den som tilsettes vil både jobbe selvstendig og i team. Vedkommende må like utadrettet arbeid samt være løsningsorientert.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til/erfaring fra de arbeidsområder stillingen skal administrere og erfaringer med administrative datasystemer.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS