Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vikariat som seniorkonsulent - CEED

Søknadsfrist: 27.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo (UiO) dekker hele bredden i geofagene; fra de dype prosessene i mantel og litosfære, til overflateprosessene i øvre litosfære, til hydrosfære, atmosfære og biosfære – og vekselvirkningen mellom disse. Denne brede kunnskapsforvaltningen er et av instituttets kjennetegn nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har fire fagseksjoner (Meteorologi og oseanografi, Geografi og hydrologi, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk) og et senter for fremragende forskning (Senter for jordas utvikling og dynamikk). I tillegg er vi knyttet til andre sentere og har flere ERC-tildelinger. Staben består av 40 professorer og førsteamanuenser, samt stipendiater, postdoktorer, forskere, tekniske og administrative medarbeidere - tilsammen rundt 240 ansatte.

Om stillingen

Vi har et ledig vikariat som seniorkonsulent delt mellom CEED, Institutt for geofag og Njord i 2022.

Vi søker en positiv og initiativrik person til et 100 % vikariat i 12 måneder som seniorkonsulent ved Institutt for geofag, med arbeidssted delt mellom forskningssentrene Njord og Senter for jordens utvikling og dynamikk (Center for Earth Evolution and Dynamics, CEED). Det vil til tider være hektisk i krevende, men trivelig og internasjonale arbeidsmiljø der engelsk er dagligtale.

Njord er et tverrdisiplinært forskningssenter ved fakultet for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Forskningen ved senteret er innrettet mot grunnleggende vitenskapelige problemstillinger, hvorav mange er direkte relevante for flere anvendelsesområder, for eksempel i forståelse av transport av vann, forurensning og hydrokarboner i porøse og oppsprukne bergarter, lagring av karbon i jordskorpa, samt forståelse av skred, jordskjelv og andre geofarer.

CEED er et Senter for fremragende forskning, finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2013 til 2023. Senteret har over 60 ansatte, er nå i sin avslutningsfase og skal i 2022 avholde en rekke konferanser, møter og andre typer samlinger ved og utenfor Universitetet i Oslo.

Stillingen er primært rettet inn mot organisering av arrangementer, bestillinger, kommunikasjon og kontordrift ved de to forskningssentrene. Arbeidssted vil være Njord (3 dager pr uke) og CEED (2 dager pr uke).

Arbeidsoppgaver

Oppgavene vil blant annet bestå av:

 • Delta i planlegging og gjennomføring av konferanser, workshops og andre arrangementer (CEED og Njord)
 • Bistå ved andre faglige møter, konferanser og seminarer etter behov (CEED og Njord)
 • Innkjøp og bestillinger som er knyttet til oppgavene som er nevnt over, inklusiv bestilling av reiser for gjester og grupper (CEED og Njord)
 • Bistå forskergruppene i søknader om ekstern finansiering (Njord)
 • Være et kontaktpunkt for ekstern finansiering (Njord)
 • Oppfølging av kontraktsforhandlinger på eksternt finansierte prosjekter (Njord)
 • Bistå i rekrutteringsprosesser av midlertidig vitenskapelige ansatte (Njord)
 • Forberede årsrapport og oppdateringer av nettsider (Njord)
 • Andre administrative oppgaver knyttet til drift, som posthåndtering, adgangskontroll, orden i lokaler osv (Njord)

Det er ønskelig med kjennskap til UiOs system for bestillinger, men det er ikke et krav.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende minimum bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra lignende arbeid

Ønsket kompetanse:

 • Kjennskap til UiOs systemer for bestillinger og fakturering - UNIT4
 • Kjennskap til SAP
 • Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en person som:

 • Er proaktiv og løsningsorientert
 • Er fleksibel og serviceinnstilt
 • Er strukturert og effektiv
 • Tar aktivt del i instituttets/senterets virksomhet
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er ansvarlig og selvstendig med god gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Stilling som seniorkonsulent (SKO 1363)
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 507 600 - 553 500
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Ole Rustad.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS