Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vikariat som førstekonsulent i eksamensseksjonen

Søknadsfrist: 22.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi. Fakultetsadministrasjonen bistår instituttene i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Eksamensseksjonen har blant annet ansvar for studieveiledning, sekretærfunksjon for Programrådet for Master i rettsvitenskap, planlegging og gjennomføring av eksamen, oppnådd grad og utstedelse av vitnemål.

Om stillingen

Vi søker en dyktig medarbeider med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner til vikariatet som førstekonsulent. Vi ønsker tiltredelse snarest og med varighet til 1.november 2021.

Eksamensseksjonen har for tiden 9 årsverk, og seksjonen har ansvar for studieveiledning, planlegging og gjennomføring av eksamen ved fakultetet, masteroppgaver i rettsvitenskap, samt grad og vitnemål for alle fakultetets programmer. Denne stillingen er del av et team som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av eksamen for fakultetets programmer.

Arbeidsoppgaver

Stillingens oppgaver er varierte og omfatter blant annet:

 • Eksamensplanlegging for studieårseksamener (rettsstudiet)
 • Administrasjon av grad og vitnemål for alle fakultetets programmer
 • Administrasjon av bilagslønn for sensorer
 • Generell saksbehandling innen studieadministrasjon

Vi er i gang med å se på fremtidig organisering av studiefeltet, og oppgavene i stillingen kan derfor endres til å inneholde andre studieadministrative oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. Dokumentert relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra studieadministrativt arbeid, helst fra eksamensplanlegging
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter/god systemforståelse.
 • Erfaring i systemene FS, Inspera, TP og E-phorte er ønskelig

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er strukturert og nøyaktig
 • er effektiv og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er serviceinnstilt, fleksibel og har godt humør

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Lønn som førstekonsulent (stillingskode 1408) fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 456 400 – 496 100.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef for eksamensseksjonen: Randi Saunes; e-post: [email protected], tlf.+ 47 22859875 // +47 97430933

Søk på stillingen