Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent (seniorkonsulent / rådgiver) - Institutt for helse og samfunn (Helsam)

Søknadsfrist: 21.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Vil du bli vår nye kollega i en studieseksjon med en stor og spennende portefølje av studieprogram innenfor folkehelse, medisin og samfunn?

Om stillingen

Det er ledig en fast 100% stilling som studiekonsulent (SKO 1434 rådgiver/SKO 1363 Seniorkonsulent) ved Institutt for helse og samfunn (Helsam). Stillingen inngår i Seksjon for studieadministrasjon ved instituttet som i dag teller 10 ansatte. Seksjonen forvalter våre sju norske og internasjonale studieprogram og bidrar inn i medisinerutdanningen. Vi skal starte opp et nytt masterprogram i folkehelse fra neste år og trenger derfor å styrke seksjonen med en initiativrik og engasjert kollega som ønsker en hverdag med varierte arbeidsoppgaver, i et trivelig arbeidsmiljø.

Arbeidet forutsetter nært samarbeid med instituttets vitenskapelige ansatte, eksterne samarbeidspartnere, øvrige ansatte i administrasjonen og studenter med både norsk og utenlandsk utdanningsbakgrunn. Du må trives med å arbeide systematisk, organisert og nøyaktig.

Arbeidsoppgaver

 • Studentkontakt, studentinformasjon og arbeid med nettsider
 • Opptaksarbeid for masterprogram
 • Undervisningsplanlegging og koordinering i TP
 • Eksamensarbeid i Inspera
 • Saksbehandling av studiesaker i Ephorte
 • Profilere og rekruttere til studieprogrammene i samarbeid med fagmiljøet
 • Andre oppgaver vil kunne bli pålagt ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på universitets- eller høgskolenivå, minimum bachelorgrad. Relevant og dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med studieadministrativt arbeid i UH sektoren kreves
 • Erfaring med forvaltning av masterprogram er en fordel
 • Erfaring med studieadministrative systemer som FS og ulike læringsplattformer vil bli vektlagt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk kreves

For ansettelse som rådgiver kreves omfattende erfaring og kompetanse innen de ulike arbeidsoppgavene

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er serviceorientert, fleksibel og tar selvstendig ansvar for oppgavene og finner løsninger innenfor gitte rammer. Vi søker derfor deg som evner å skape struktur i arbeidet ditt og jobbe systematisk for å få gjennomført arbeidsoppgavene. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 900 og kr 604 400, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 584 700 og kr 648 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • trening i arbeidstiden.
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om elektronisk søknad eller søknadsprosessen: HR-rådgiver Helle Fritzsønn epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS