Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent - Institutt for pedagogikk

Søknadsfrist: 27.03.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for pedagogikk ble opprettet i 1938, og er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som i tillegg har et permanent senter.


Forskningen bygger på tradisjoner fra både samfunnsvitenskap og humaniora og instituttet ivaretar derfor en stor faglig bredde. IPED har i dag ca. 100 ansatte, fordelt på ca. 40 vitenskapelige årsverk, 26 stipendiater og 20 administrative årsverk. Instituttet har ca. 900 studenter.

Om stillingen

Ønsker du å jobbe med unge mennesker under utdanning? Vil du bli vår nye kollega og bidra til å videreutvikle en profesjonell studieadministrasjon?

Vi har for tiden ledig en fast 100% stilling som seniorkonsulent/studiekonsulent i studieadministrasjonen ved Institutt for pedagogikk. Arbeidet består av studieadministrative oppgave innen utvikling, forvaltning og drift av studietilbudet på masternivå. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi søker en initiativrik og strukturert person som vil ha som hovedoppgave å delta i daglige administrative oppgaver knyttet til vårt studietilbud. Stillingen er primært relatert til vårt masterprogram i pedagogikk.

Arbeidsoppgaver

 • Administrasjon av studier. Dette omfatter opptak, planlegging av undervisning, veiledning, sensur og eksamen i samarbeid med fagmiljø og øvrig studieadministrasjon
 • Studieveiledning og saksbehandling i enkeltsaker som gjelder studenter
 • Informasjon på nettsider og i læringsplattformen
 • Særlig ansvar for oppgaver knyttet til tilrettelegging og universell utforming, samt veiledning av kolleger på området.
 • Annet administrativt arbeid i tråd med instituttets behov.

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

Til stillingen som studiekonsulent kreves:

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgave på det aktuelle nivået.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse
 • Erfaring med studieveiledning, studieadministrativt arbeid og saksbehandling fra universitets– og høgskolesektoren

Det er en fordel med kjennskap til UiOs administrative systemer

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er selvstendig, tar initiativ og evner å prioritere.
 • Har gode samarbeids – og kommunikasjonsevner.
 • Er strukturert og trives i et til tider hektisk miljø.
 • Har overblikk og forståelse for stillingen sitt arbeidsfelt

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent kr.517 600 - 584 700 avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester og liste med 2-3 referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS