Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent - Institutt for biovitenskap (IBV)

Søknadsfrist: 11.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for biovitenskap er et av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttets forskning er organisert i fem fagseksjoner med tema innen biokjemi, molekylærbiologi, fysiologi, cellebiologi, genetikk, akvatisk biologi, toksikologi, økologi og evolusjonsbiologi. Instituttet har ca 350 bachelorstudenter, 250 masterstudenter og 120 doktorgradsstudenter. Med 52 faste vitenskapelige stillinger, post-docs., forskere, ingeniører og administrativ stab har instituttet ca 330 ansatte fra mer enn 30 forskjellige land. Instituttet har som mål å holde høy internasjonal standard inne både forskning og utdanning.

Instituttets nye bachelorprogram i biovitenskap er det første i sitt slag hvor programmering og modellering er integrert som kjerneelementer i studiet.

Om stillingen

Det er ledig fast stilling som studiekonsulent ved Institutt for biovitenskap (IBV). Stillingen inngår i studieadministrativ avdeling ved IBV, som består av seks personer: Fire studiekonsulenter, en phd-koorsinator og avdelingsleder. Studieadministrativ avdeling inngår i instituttets administrasjon som ledes av kontorsjef.

Studieadministrasjonen dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning (ph.d.), opptak, rekruttering, faglig vurdering av utdanninger, etter- og videreutdanning, arrangementer, undervisningsplanlegging, internasjonalisering, veiledning og studieinformasjon.

Arbeidsoppgaver

Studiekonsulenten er en viktig ressurs som jobber tett sammen med studenter, de som underviser, den faglige ledelsen og de andre ansatte i administrasjonen ved instituttet. Stillingen omfatter et bredt spekter av administrative oppgaver knyttet til masterprogrammet i biovitenskap.

Arbeidsoppgavene for denne stillingen vil blant annet inkludere:

 • Programkoordinator for masterprogrammet i biovitenskap
 • Vurdering og opptak av søkere til masterprogrammet
 • Studieveiledning og oppfølging av masterstudenter
 • Organisering av mastereksamen
 • Utvikling og kvalitetssikring av instituttets studieprogram
 • Informasjonsarbeid i tilknytning til studier, emner og praktisk informasjon på web
 • Administrasjon av emner, kurs og undervisning
 • Planlegging av studiestart for masterstudenter
 • Assistere i time- og eksamensplanlegging (TP)
 • Annet studieadministrativt arbeid i tråd med instituttets behov

Det tas forbehold om at det kan komme endringer i oppgavene.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, helst med biovitenskap i fagkretsen, på minimum bachelornivå. Mastergrad vil være en fordel. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med studieadministrativt arbeid og saksbehandling fra UH- sektoren er en fordel
 • Gode IT-kunnskaper
 • Det er ønskelig med erfaring i bruk av følgende systemer: FS (Felles Studentsystem), ePhorte (arkiv), CANVAS (læringsplattform), TP (timeplanleggingssystem) og Vortex (administrasjon av nettsidene)
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi ønsker en kollega som:

 • Er serviceinnstilt og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er selvstendig, fleksibel, nøyaktig, systematisk og tar ansvar
 • Kan håndtere mange oppgaver i et hektisk miljø
 • Er utviklingsorientert

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent ,kode 1363, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 493 700 – 553 500, avhengig av kompetanse. Lønn som rådgiver, kode 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 534 900 – 636 7000, avhengig av kompetanse. Ved relevant kompetanse og erfaring på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner vil man bli vurdert for rådgiverstilling.
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedr rekrutteringssystemet Jobbnorge, vennligst ta kontakt med HR-rådgiver Nina Holtan nina.holtan@mn.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS