Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Søknadsfrist: 16.08.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet. Instituttet har bred kompetanse innenfor studiet av religion og kultur og innenfor språkbaserte områdestudier med særlig vekt på Sør-Asia, Øst-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika. Instituttet har flere studieprogrammer, både på bachelor- og masternivå. Av instituttets 110 ansatte er 40 ph.d- og post.doc.stipendiater.

Om stillingen

Ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk er det ledig en fast stilling som førstekonsulent (SKO 1408) /seniorkonsulent (SKO 1363) avhengig av kompetanse. Det kan bli ledig vikariat i administrasjonen, og vi ber deg tilkjennegi i søknaden om et midlertidig engasjement også vil kunne være av interesse.

Studieteamet er en del av en større administrasjon på 16 ansatte og består av studieleder og 7 studiekonsulenter som sammen har ansvar for administrativ oppfølging av studieprogrammene til instituttet. Du kan lese mer om IKOS sine studieprogrammer her.

Som studiekonsulent vil du ha administrativt ansvar for noen av våre studieprogrammer og utføre varierte oppgaver innenfor studieadministrasjon. Du vil blant annet ha tett kontakt med undervisere og studenter og du vil ha ansvar for informasjon om studier på våre nettsider.

Arbeidsoppgaver

Studiekonsulentene jobber nært med fagmiljø og er organisert i ulike team med følgende arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og oppfølging av undervisning
 • Planlegging og oppfølging av eksamen
 • Administrativ drift av program og emner
 • Oppfølging og veiledning av studenter
 • Evaluering og kvalitetssikring
 • Planlegging og oppfølging av utenlandsopphold og avtaleporteføljen ved instituttet
 • Informasjonsarbeid og vedlikehold av nettsider
 • Generell saksbehandling

Det kan også bli lagt andre oppgaver til stillingen ut fra instituttets behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

I tillegg vektlegges relevant erfaring fra studieadministrasjon og/eller erfaring med andre relevante administrative verktøy og systemer

Vi ser etter søkere som

 • er nøyaktig, grundig og flink til å prioritere
 • er systematisk, initiativrik og løsningsorientert
 • trives med høyt tempo og et stort spenn av arbeidsoppgaver
 • har overblikk og forståelse for stillingens arbeidsfelt og har interesse for utdanning og studier
 • lett setter seg inn i regelverk og systemer
 • er serviceinnstilt og liker å jobbe med mennesker
 • har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team

Vi tilbyr

 • lønn 461 300 – 524 900 kr per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse, for stilling som førstekonsulent
 • lønn 499 500 - 574 700 kr per år, avhengig av ansiennitet og kompetanse, for stilling som seniorkonsulent
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og muligheter for trening i arbeidstiden

For stilling som seniorkonsulent vil det bli stilt større krav til selvstendighet og kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, klikk “Søk stillinga”.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi viser og til regelverk for teknisk-administrativt ansatte.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultat m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS