Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent - Institutt for helse og samfunn

Søknadsfrist: 04.08.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Insitutt for helse og samfunn (Helsam) har ledig ett 1 års vikariat i 60% stilling som Studiekonsulent ved Seksjon for studieadministrasjon.

Ønskelig oppstart 01.09.2021.

Seksjon for studieadministrasjon forvalter både norske og internasjonale studieprogram og saksbehandler søkere med både norsk og utenlandsk utdanningsbakgrunn, og kommuniserer med studentene på norsk og engelsk.

Arbeidsoppgaver

 • • Studentkontakt og studentinformasjon
 • • Bistå med oppretting av vitnemål for fellesgrad
 • • Undervisningsplanlegging og koordinering i TP
 • • Eksamensarbeid og håndtering av klagesaker
 • • Saksbehandle studiesaker og registrering i Felles Studentsystem (FS)
 • • Informasjonsarbeid og oppdatering av nettsider
 • • Andre oppgaver vil kunne bli pålagt ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves høyere utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelor-nivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God kompetanse på administrative og studieadministrative saksbehandlingssystem
 • Erfaring med internasjonale studieprogram er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk kreves
 • Erfaring med studieadministrative systemer som FS og ulike læringsplattformer vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet
 • Fleksibel
 • Serviceinnstilt
 • God til å prioritere
 • Gode samarbeidsevner
 • God fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • Tar selvstendig ansvar for oppgavene og løser dem innenfor gitte rammer
 • Jobber strukturert og systematisk

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 499 500 til kr.563 900 (ltr 55-62) avhengig av kompetanse, i stilling som seniorkonsulent (stillingskode 1363)
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om tilsettingsprosessen og elektronisk søknad: Personalrådgiver Pia Kristina den Boer, epost [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS