Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent - Centre for Educational Measurement (CEMO)

Søknadsfrist: 17.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Centre for Educational Measurement er et senter organisert under Det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo. Senteret skal bidra til nasjonal kompetanseutvikling innen pedagogiske målinger, og til å utdanne kandidater på master- og doktorgradsnivå innen feltet.


CEMO tilbyr et stimulerende og internasjonalt forskningsmiljø. Senterets ansatte representerer høy metodisk og utdanningsvitenskapelig kompetanse. CEMO har i dag en bred forskningsportefølje som inkluderer grunnforskning innen psykometri og mer anvendt forskning. CEMO bidrar også til utvikling av metodekompetanse gjennom undervisning og utadrettet virksomhet. Senteret samarbeider aktivt med flere internasjonalt ledende forskningsmiljøer og forvalter flere eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Om stillingen

Ved Centre for Educational Measurement, CEMO, har vi nå ledig en fast 60% stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent med arbeidsoppgaver knyttet til studieadministrasjon. Ansvarsområdet for studiekonsulenten er administrasjon og forvaltning av senterets studietilbud, særlig knyttet til vårt masterprogram Assessment, Measurement and Evaluation. Assessment, Measurement and Evaluation er et internasjonalt masterprogram som fordrer gode engelskkunnskaper.

Senteret har tre andre administrative ansatte, inkludert administrativ leder. I tillegg til å jobbe tett med administrasjonen vil stillingen forutsette nært samarbeid med senterets vitenskapelige ansatte og eventuelle eksterne samarbeidspartnere. Vi ser etter deg som ønsker å bli en del av et spennende og internasjonalt miljø, og som trives med å jobbe både selvstendig og i team.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedkontaktperson for studenter og oppfølging av daglig henvendelser
 • Ansvar for studiestart, herunder informasjonsmøter for nye studenter
 • Behandle permisjonssøknader og tilrettelegging ved sykdom
 • Generelle studieadministrative oppgaver og løpende behandling av studiesaker
 • Delta i undervisnings- og eksamensplanlegging
 • Oppdatering av senterets nettsider om studier

Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene i stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • Studieadministrativ erfaring fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Det kreves kompetanse innen bruk av studentdatabasen Felles Studentsystem (FS)
 • Gode kommunikasjons- og fremstillingsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Vi bruker arkivsystemet e-Phorte, nettpubliseringsverktøyet Vortex, og timeplanleggingsverktøyet TP. Erfaring fra disse systemene vil telle positivt
 • Veiledning av studenter eller lignende relevant bakgrunn kan være en fordel

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Har gode kommunikasjonsevner, høy grad av serviceinnstilling og som bidrar aktivt til et inkluderende arbeids- og læringsmiljø
 • Har evne til å være tydelig og synlig med studenter
 • Arbeider systematisk, ryddig, strukturert og er opptatt av å levere kvalitet
 • Er fleksibel, åpen, engasjert og løsningsorientert
 • Kan jobbe selvstendig, og også godt i team

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent stillingskode1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 474 500 - kr 555 800 eller som førstekonsulent, stillingskode 1408 innenfor et spenn mellom kr 437 400 - kr 498 800, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester og liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS