Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stedansvarlig - Avdeling for studieadministrasjon (SADM)

Søknadsfrist: 14.10.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering, bistå enhetene med administrativ drift og yte tjenester direkte til studenter og søkere. Avdelingen skal lede UiOs studieadministrative nettverk.

To ledige stillinger som stedansvarlig i UiOs eksamenslokaler

Om stillingen

Avdeling for studieadministrasjon (SADM) har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen forskning, utdanning og kommunikasjon.

Seksjon for digitale tjenester (DIG) har operativt systemeierskap for eksamen- og timeplanleggingssystem (TP), Felles Studentsystem (FS), system for plagiatkontroll, Tableau – Studie, læringsplattformen Canvas og system for digital eksamen.

Dette innebærer blant annet ansvar for bruken av studieadministrative systemer ved UiO, brukerstøtte, opplæring, rådgivning og videreutvikling.

Vi har ledig to faste stillinger som stedansvarlig i UiOs eksamenslokaler i Silurveien 2 i Seksjon for digitale tjenester. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

UiO har eksamenslokaler i Silurveien 2 på Ullern. Lokalene er skreddersydd for digital eksamen, men det blir også avholdt skriftlige skoleeksamener med penn og papir i lokalene.

Oppgavene består blant annet av:

 • Overordnet ansvar for eksamensavvikling og daglig drift i Silurveien
 • Ansvarlig for klargjøring og stenging av lokalet
 • Kontaktpunkt mellom personell i Silurveien og enhetene (UiOs fakulteter og sentre)
 • Ansvarlig for å koordinere eksamensinspektører (rekruttering/lønn, opplæring og oppfølging)
 • Overordnet ansvarlig for avvikshåndtering
 • Samarbeid og koordinering opp mot teknisk ansvarlig for Silurveien
 • Bidra til å utvikle og effektivisere bruken av lokalene i Silurveien
 • Enkel brukerstøtte i det digitale eksamenssystemet Inspera

De som tilsettes må være innstilt på perioder med stort arbeidspress, og i enkelte perioder må det påregnes arbeid utover normal arbeidstid.

Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov ut ifra din kompetanse og dersom hensynet til seksjonens virksomhet tilsier dette. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel og som hjelper til med å løse seksjonens oppgaver når det trengs.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende (Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet)
 • Kjennskap til arbeidsprosessen for eksamen er en fordel
 • FS-kompetanse er en fordel
 • Kjennskap til digitale eksamenssystemer er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt
 • Evne til å håndtere uforutsette hendelser
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Initiativrik og fleksibel
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Innstilt på å yte ekstra innsats i perioder med stor arbeidsmengde
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • lønn som seniorkonsulent SKO 1363 og fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 485 800 - 544 400, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • trening i arbeidstiden.
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS