Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulenter - Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring

Søknadsfrist: 02.07.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Seksjon for lønn er ansvarlig for alle utbetalinger av lønn, reiseoppgjør og refusjoner til enkeltpersoner. Oppfølging av ytelser fra NAV, sykdom, foreldre- og omsorgspermisjon er tillagt egen gruppe i seksjonen. Seksjonen har ansvar for brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAP.

Om stillingen

Vi har f.t. ledig 2 midlertidige, 100% stillinger som seniorkonsulenter ved Seksjon for lønn. UiO skal i 2021 over på nye systemløsninger for økonomi og lønn, levert fra DFØ. Det er derfor i prosjektperioden behov for å styrke kapasiteten i avdelingen. Stillingene har varighet fram til 28.02.2022, med ønsket tiltredelse så snart som mulig.

Stillingene vil være knyttet opp mot området fravær, og vil inngå i gruppen for fravær og NAV-refusjoner som i dag består av 10 medarbeidere. Stillingsinnehaverne vil arbeide tett sammen med ansatte og ledere ved UiO i fraværssaker.

Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring består av 7 seksjoner. Hovedoppgavene er å støtte og følge opp fakulteter og museer innen fagområdene økonomi, virksomhetsstyring, regnskap, innkjøp, lønn og arkiv. Avdelingen har også ansvar for forvaltningen av en rekke IT-systemer innen fagområdene. Avdelingen har ca. 110 ansatte.

Seksjon for lønn er en sentral seksjon i avdelingen, og er ansvarlig for alle utbetalinger av lønn, reiseoppgjør og refusjoner til enkeltpersoner, samt fraværsadministrasjon og oppfølging av ytelser fra NAV.

Arbeidsoppgaver

 • Behandle sykmeldinger og sende refusjonskrav til NAV, avstemming.
 • Lederstøtte innen fraværsområdet.
 • Gjennomføre oppfølgingsmøter med leder og arbeidstaker ved langtidsfravær og ved foreldrepermisjoner.
 • Være i kontakt med NAV i enkeltsaker.
 • Bidra i utvikling av rutiner og prosesser på fraværsområdet.
 • Bistå i andre oppgaver i seksjonen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning på universitets- og/eller høyskolenivå, minimum bachelornivå. Realkompetanse med særlig relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kunnskap om relevant regel- og avtaleverk innen offentlig sektor.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Er en positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet.
 • Inngir tillit og er meget god i samspill med andre.

Ved vurdering av kandidatene vil vi legge stor vekt på de personlige egenskapene som er nødvendige for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø som er i stadig utvikling.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Lønn som seniorkonsulent fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn på kr. 513.600-563.700 avhengig av ansiennitet og kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester.

Søknad (med eventuelle vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem JobbNorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Marianne Nordby, tlf. 22856233 / 91690769

Søk på stillingen