Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent (vikariat) - stilling i studieadministrasjon

Søknadsfrist: 14.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kjemisk institutt er Norges største institusjon for forskning og utdannelse i kjemi. Vi har forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanner kandidater til et bredt spekter av stillinger i næringsliv, akademia, forskningsinstitusjoner, skoleverket og den offentlige forvaltningen.

Vår forskning spenner fra grunnleggende kjemiske problemstillinger til anvendelser innen miljø, helse, energi og materialer. Instituttet har en bred kontaktflate mot industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Vi har utstrakt samarbeid med andre institutter. Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er en betydelig tverrfaglig satsing i samarbeid med Fysisk institutt her ved Universitetet i Oslo. Kjemisk institutt har også et eget skolelaboratorium rettet mot utdannelse, formidling og didaktikk innen kjemifaget.

Om stillingen

Kjemisk institutt har ledig et vikariat i stilling som seniorkonsulent. Stillingen inngår i instituttets studieseksjon og øvrige administrasjon.

Ansvars- og arbeidsområde vil innebære saksbehandling av studiesaker, undervisningsplanlegging, godkjenning av studieplaner, godkjenning av utenlandsk/ekstern utdannelse, internasjonal studentutveksling, studieinformasjon og studieveiledning. Vi ønsker en person som også aktivt kan delta i formidlings- og rekrutteringsarbeidet rettet mot studenter. Studiekonsulenten er sekretær for Studie- og undervisningsutvalget og studieprogrammene «Kjemi og biokjemi», samt «Fornybar energi og nanoteknologi» og jobber i nært samarbeid med eksamenskonsulenten og utdanningsleder.

Vi søker deg som er imøtekommende og serviceinnstilt, og som har et engasjement for oppfølging av studenter.

Som medarbeider i administrasjonen ved Kjemisk institutt er du en viktig ressurs som arbeider tett sammen med de som underviser, den faglige ledelsen og de andre ansatte i administrasjonen ved instituttet. Som ansatt hos oss vil du få en spennende og variertarbeidsdag!

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning
 • Ansvar for gjennomføring av disputaser
 • Eksamensavvikling, spesielt avsluttende eksamen på masternivå
 • Saksbehandling, begrunnelser og klage
 • Opptak til våre ordinære og etter- og videre\utdannelsesemner
 • Honorar- og timekontrakter for undervisning og eksamen

Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov ut fra søkerens kompetanse og dersom hensyn tilsier det.Vikariatet er ledig for snarlig tiltredelse. Kjennskap til UiOs formelle strukturer og erfaring med våre systemer kan tillegges stor vekt.

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning minimum bachelornivå eller tilsvarende. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Relevant arbeidserfaring
 • Kjennskap til UH-sektoren og god rolleforståelse
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Det er en fordel med erfaring med de aktuelle administrative datasystemer ved universitetet (FS, Inspera, ePhorte, DFØ, UNIT4, Request tracker)
 • Gode kunnskaper innen IKT kan gis et fortrinn.

Personlige egenskaper

 • Du er serviceinnstilt og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er selvstendig, fleksibel, nøyaktig, systematisk og ansvarlig
 • Du kan håndtere mange oppgaver i et hektisk miljø
 • Du er utviklingsorientert og lærevillig

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent (SKO 1363) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 540 500 og kr 604 900, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 •  Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med: 

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR-rådgiver Olga Holmlund, epost: olga.holmlund@mn.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS