Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent ved Seksjon for lønn

Søknadsfrist: 04.03.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7. 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Vil du bli en del av det sentrale fraværsteamet ved UiO?

Om stillingen

Vi har ledig en stilling som seniorkonsulent ved Seksjon for lønn. Stillingen inngår i gruppen for fravær og NAV-refusjoner som er et sentralt kompetanseteam for fagområdene sykefravær og foreldrepermisjoner.

Seksjon for lønn inngår i Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring. Avdelingen har ansvar for virksomhets- og økonomistyringen, samt regnskaps-, lønns- og økonomitjenestene ved UiO iht. regelverk, rapporteringskrav og interne styringsbehov.

Seksjon for lønn har i dag 32 ansatte som er organisert i 3 grupper: lønnsproduksjon og brukerstøtte, NAV-refusjoner og reiser og utlegg, samt kontroll, avstemming og rapportering. Seksjonen har ansvar for at 8.000 ansatte og 2.000 gjesteforskere og andre eksterne får fastlønn og avtalte godtgjørelser. Årlig har vi i tillegg ca 12.000 lønnsmottagere på korttidskontrakter. UiO er et internasjonalt orientert universitet med om lag 200 fast ansatte i utlandet og 800 utenlandske på korttidskontrakter. 

Arbeidsoppgaver

 • Behandle sykmeldinger og sende refusjonskrav til NAV, samt følge opp avvik og være i kontakt med NAV i enkeltsaker.
 • Være lederstøtte innen fraværsområdet.
 • Følge opp at ansatte får utbetalt rett lønn under sykdom.
 • Veilede ledere og ansatte i overgangen fra sykepenger til andre ytelser.
 • Bidra i utvikling av rutiner og prosesser på fraværsområdet.

Stillingen vil kunne tillegges andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsområder.

Kvalifikasjonskrav 

 • Utdanning på høyere nivå, minimum bachelor. Realkompetanse med relevans for de aktuelle arbeidsoppgavene kan erstatte det formelle utdanningskravet.
 • Kunnskap om relevant lovverk, samt avtaleverk innen offentlig sektor.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra HR-området fravær vil vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Selvgående, initiativrik og løsningsorientert.
 • Inngir tillit og er god i samspill med andre.
 • Strukturert og nøyaktig.
 • Er en positiv bidragsyter inn i arbeidsmiljøet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent, SKO 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på kr. 575.400-624.500 avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • Et godt fagmiljø og trivelige kollegaer i moderne kontorlokaler.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, herunder mulighet for trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

Søknad (med ev. vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Iht. offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS