Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent innen studieadministrasjon

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets (MN) ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer innen forskning, utdanning og innovasjon.

Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle naturvitenskapene og teknologi.

Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet jobber kontinuerlig med å legge til rette for innovasjon fra forskningen.

Bærekraft er grunnlaget for fakultetets aktivitet og en satsning innen bærekraft står helt sentralt.

Fakultetet består av 10 institutter, 14 senter, 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter.

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner - studier, forskning, kommunikasjon, HR og økonomi.

Om stillingen

Vi har ledig en stilling som seniorkonsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet. Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonens studieseksjon og gruppen for eksamen og IT i utdanning.

Studieseksjonen består av 23 personer og dekker arbeidsområder som studiekvalitet, læringsmiljø, studieplanlegging, eksamen og vurdering, IT i utdanning, forskerutdanning, rekruttering, skolerettet virksomhet, etter- og videreutdanning, opptak, undervisningsplanlegging, internasjonalisering, veiledning og studieinformasjon og undervisningsutvikling. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling og har mål om kontinuerlig forbedring av utdanningsportefølje og studiekvalitet. 

Beskrivelse av stillingen

Stillingen vil inngå i et bredt kollegafelleskap av faglig og administrativt ansatte, der utdanningsutvikling er et overordnet, felles mål. Bruk av IT i utdanning og eksamensavvikling vil være et hovedfokus for stillingen. men også generell digitalisering av prosesser knyttet til forvaltning og administrasjon av utdanningen. Digitaliseringen vil, i samspill med andre faglige aktiviteter, være en vesentlig faktor for å nå de utdanningsfaglige målene fakultetet har satt. Stillingen har særlig ansvar for å kvalitetssikre driften av de IT-systemene fakultetet innfører innenfor utdanningen, men vil også delta i arbeidet med utviklingen av IT-systemene på vegne av MNs fagmiljøer og UiOs sentrale nivå. Gruppen for eksamen og IT i utdanning, har det overordnede ansvaret for eksamensgjennomføringen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Som en del av denne gruppen vil du være med å bidra til god administrativ flyt innen eksamensarbeidsområdet og får også en operativ rolle innen dette feltet. Denne kompetansen anser fakultetet som viktig i en tid hvor nye IT-verktøy stadig skaper nye muligheter og utfordringer innenfor både undervisnings- og eksamensfeltet.

Den som tilsettes skal samarbeide tett med instituttkolleger, fagmiljøene og UiOs sentrale administrasjon samt andre enheter ved UiO som jobber med utvikling av undervisning. Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endringer i arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at fakultetets IT-verktøy understøtter og legger opp til gode undervisnings- og vurderingsformer. 
 • Teknisk drift og førstelinje for læringsplattformen Canvas og eksamenssystemet Inspera Assessment. 
 • Gjennomføre opplæring, lage veiledninger og utvikle nettsider for alle systemene gruppen drifter. Opplæring og veiledninger skal gjelde ulike grupper ansatte.
 • Drifts- og utviklingsoppgaver innenfor de øvrige IT-systemene tilknyttet arbeidsområdet IT i utdanning (AV-støtte, pensumlistesystem, forelesningsopptak, tredjepartsprogrammer, fysisk-digitalt læringsmiljø etc.).
 • Teknisk drift av IT-systemer som er under innføring.
 • Administrering og gjennomføring av eksamensavvikling. 
 • Det må påberegnes noe mer intensive arbeidsperioder i mai-juni og november-desember, blant annet grunnet eksamensgjennomføring.

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. Utdanningen kan gjerne innbefatte IT/informatikk. Dokumentert og relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Søkere må bør ha erfaring fra tilsvarende arbeid, helst innenfor universitets- og høgskolesektoren. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen.
 • God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy.
 • Kjennskap til eksamens- og undervisningssystemer som FS, Inspera og Canvas eller tilsvarende systemer.

Personlige egenskaper

I tillegg til formelle faglige kvalifikasjoner er det avgjørende med gode personlige egenskaper som spenner bredt fra det innovative og til samarbeid og kommunikasjon. 

 • Du er utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert og grundig 
 • Du er analytisk og systematisk
 • Du har sterk gjennomføringsevne
 • Du har engasjement, er kreativ og tar initiativ
 • Du er positiv, konstruktiv og fleksibel 
 • Du trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø samtidig som du ser og ivaretar helheten
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap der kolleger gjør hverandre gode og alle tar i et tak der det trengs

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel stillingskode 1363, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 532 200og kr 615 7000, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Liste med 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Helge Engeseth Kleivane, tlf 482 24 075, epost: h.e.kleivane@mn.uio.no
 • Seksjonssjef Hanne Sølna, tlf:95207828, epost: hanne.solna@mn.uio.no

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen telefon: 22 85 42 72 eller e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS