Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent innen forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 05.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for teknologisystemer (ITS) er et nyopprettet institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. ITS har tatt over virksomheten ved UNIK fra januar 2017. Instituttet er lokalisert i Forskningsparken på Kjeller, som er et av Norges største forsknings- og utviklingsmiljøer. ITS samarbeider med Kjellermiljøet og næringslivet, samtidig som det er tett integrert med komplementære aktiviteter ved UiO på Blindern. Instituttet har to fagseksjoner: seksjon for energisystemer og seksjon for autonome systemer og sensorteknologier. Et viktig mål med ITS er å gi et bredere tilbud ved UiO innen anvendt teknologi.

Om stillingen

Fast stilling som seniorkonsulent innen forskningsadministrasjon er ledig ved Institutt for teknologisystemer (ITS). Nåværende forskningskonsulent går over i prosjektstilling.

Stillingen er tilknyttet instituttets administrative stab, som har totalt åtte stillinger innenfor områdene studieadministrasjon, Ph.d.-utdanning, kommunikasjon, IT, personal, økonomi. Administrasjonen ledes av en kontorsjef. Stillingen vil jobbe i tett samarbeid med forskningskonsulent og administrativ leder for Senter for forskningsdrevet innovasjon CENSSS (Centre for Space Sensors and Systems) ved ITS.

Arbeidssted for stillingen er i instituttets bygning i forskningsparken på Kjeller.

Instituttet har master- og Ph.d.-utdanning i nært samarbeid med forskningsinstituttene på Kjeller. Instituttet har omlag 40 emner på master- og Ph.d.-nivå, som i stor grad undervises av forelesere tilknyttet vårt samarbeidende nettverk. Instituttet har ambisjoner om å øke sin portefølje av eksternfinansierte prosjekter og våre forskere trenger dermed en ny forskningskonsulent som kan samarbeide internt på instituttet og med fakultetets forskningsadministrasjon.

Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Være administrativt kontaktpunkt for eksternfinansiert virksomhet på instituttet, inngå i nettverk og være en samarbeidspartner for fakultetets forskningsseksjon, personalavdeling og økonomiseksjon
 • Bistå vitenskapelig ansatte ved instituttet i søknadsprosessen
 • Orientere fagmiljøet om utlysninger av forskningsmidler (EU, NFR, andre finansiører)
 • Bistå administrativt i gjennomføringen av eksternfinansierte prosjekt, herunder arbeidsoppgaver som årlige rapporteringer, økonomisk oppfølging, kontakt med andre samarbeidspartnere, kontakt med personal vedrørende tilsettinger, sluttrapportering og arkivering
 • Ha oversikt over eksternfinansiert virksomhet ved instituttet samt holde ledelsen orientert om pågående aktivitet
 • Ha oversikt over og arbeide i henhold til instituttets faglige prioriteringer og overordnede strategi
 • Bistå ved faglige møter, konferanser og seminarer etter behov
 • Øvrige forefallende oppgaver etter behov og kompetanse

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning minst tilsvarende bachelornivå fra universitet eller høgskole. Det er ønskelig med master, men ikke et krav. Relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende utdanningskrav
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Meget god kjennskap til IT som arbeidsverktøy
 • Kjennskap til prosjektøkonomi

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Relevant erfaring fra universitets-/høyskolesektor vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, utadvendt og positiv
 • Løsningsorientert, initiativrik, systematisk, samt fleksibel
 • Samarbeidsorientert og kunne arbeide selvstendig
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike arbeidsoppgaver

Det legges avgjørende vekt på personlige egenskaper og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent, stillingskode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn på mellom kr 516 100 – 615 800, avhengig av kompetanse/ansiennitet
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Nettverk for forskningskonsulenter ved MN-fakultetet som bidrar til faglig utvikling
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden i eget treningsrom på huset

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på to referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Søk på stilling».

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i administrative/tekniske stillinger ved Universitetet i Oslo.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stilling

Powered by Labrador CMS