Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent i studieseksjonen - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 17.03.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

En av våre ansatte skal ut i foreldrepermisjon og vi har derfor ledig et vikariat på 10 måneder som seniorkonsulent innen arbeidsområdene studiestart og studentinformasjon i studieseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ønsket start dato er 01.05.2021.

Studieseksjonen ved fakultetsadministrasjonen består av 22 personer og dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, rekruttering, skolerettet virksomhet, opptak, undervisningsplanlegging, regelverk, studiekvalitet, internasjonalisering, veiledning og studieinformasjon.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling og er i gang med en utdanningssatsing som bygger på utdanningsstrategien. Fokus er på stadig forbedring av det faglige innholdet i utdanningen men også på bedre læringsmiljø og oppfølging av studentene.

Den utlyste stillingen hører til MN-studieinfo og er en av to heltidsstillinger som administrerer og utvikler studentinformasjon for fakultetets studenter. Videre er hoveddelen av stillingens arbeidsoppgaver utvikling av ulike tiltak innen læringsmiljø, spesielt ansvar for fakultetets studiestart for 1500 nye studenter hvert år.

Sentrale arbeidsoppgaver vil væer

 • Lede og koordinere studiestart og mottak for nye studenter, inkludert fadderordningen
 • Utvikle og tilrettelegge studieinformasjon i samarbeid med leder av infosenteret
 • Oppfølging av tiltak knyttet mot bedre studiekvalitet og studentoppfølging, herunder lede fakultetets læringsmiljøforum.
 • Besvarelse av henvendelser på telefon, e-post og over skranke
 • Studieveiledning
 • Saksbehandling innen studieadministrasjon

Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov dersom hensynet til seksjonens virksomhet tilsier dette. Vi ønsker derfor en person som også er fleksibel og som hjelper til med å løse seksjonens oppgaver når det trengs.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper og helst kjennskap til FS og ephorte
 • Kunnskap om sektoren og forståelse for samspillet mellom studenter og ansatte
 • Erfaring med studentfrivillig arbeid
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høyskolesektoren

Personlige egenskaper

 • Engasjement for oppfølging av studenter og evne til å skape entusiasme i en større organisasjon
 • Du liker å jobbe med sammensatte og omfattende oppgaver men også løpende saksbehandling og evner å se disse to områdene i sammenheng
 • Du liker å jobbe i team og å jobbe med utvikling i sammensatte grupper
 • Du er systematisk, strukturert og analytisk men også fleksibel og åpen for endringer
 • Empatisk og forståelse for andres ståsted
 • Du er innstilt på å yte en ekstra innsats i perioder med stor arbeidsmengde
 • Du er ansvarsbevisst og selvstendig

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent SKO 1363 fastsettes etter en individuell vurdering innen nfor et spenn mellom 474 500 – 566 700 avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Et hyggelig og utviklende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS