Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent i studieadministrasjonen - Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet (MN)

Søknadsfrist: 01.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Vi har ledig et 2-årig vikariat som seniorkonsulent i studieseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har ca 4000 aktive studenter. Antall tilsatte omfatter ca 1100 årsverk, hvorav ca. 270 innen teknisk- og administrativ sektor.

Studieseksjonen består av 23 personer og dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, studiekvalitet, forskerutdanning, rekruttering, skolerettet virksomhet, opptak, undervisningsplanlegging, internasjonalisering, IT i utdanning, veiledning og studieinformasjon. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling og er i gang med en utdanningssatsing som bygger på utdanningsstrategien: http://www.mn.uio.no/om/strategi/utdanningsstrategi/. Fokus er på stadig forbedring av det faglige innholdet i utdanningen men også på bedre læringsmiljø og oppfølging av studentene.

Vikariatet er knyttet til studieseksjonen men har en god kontaktflate mot kommunikasjonsseksjonen. Den som ansettes skal samarbeide tett med instituttkolleger, fagmiljøene, UiOs sentrale administrasjon samt andre enheter ved UiO som jobber med utvikling av utdanning.

Det vises til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i teknisk/administrative stillinger ved Universitetet i Oslo som er elektronisk tilgjengelig på nettet:

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/teknisk-administrativt/

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og kvalitetssikring i tilknytning til opprettelse, endring og nedlegging av studietilbud som hovedsakelig er emner og programmer
 • Utarbeide og vedlikeholde nettsider for studier for studier og vårt utdanningstilbud i samarbeid med studienettredaktør ved fakultetet
 • Utarbeide og vedlikeholde nettsider rettet mot ansatte med fokus på årshjul og arbeidsprosesser
 • Bidra til digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser som ligger til vikariatet

Det ligger både driftsoppgaver samt utrednings- og utviklingsarbeid i tilknytning til disse arbeidsområdene.

Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endrede arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning minimum tilsvarende bachelornivå, fra universitet eller høgskole. Dokumentert og relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Søkere bør ha erfaring fra tilsvarende eller annet relevant arbeid innen universitets- og høgskolesektoren
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen
 • God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy
 • Erfaring fra arbeid med nettsider og bruk av vortex eller andre publiseringsverktøy
 • Erfaring med FS, EpN, canvas og/eller tilsvarende datasystemer brukt innen utdanning vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du må være utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert, grundig og serviceinnstilt
 • Du er analytisk og systematisk
 • Du har engasjement, er kreativ og tar initiativ
 • Du er positiv, konstruktiv og fleksibel
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • Det vil bli lagt stor vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap der kolleger gjør hverandre gode

Det kreves at søkeren må kunne formidle på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent, kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 513 600 og kr 615 900, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende stillingen, kontakt:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Send søknad