Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent - Forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 10.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som i tillegg har et permanent senter. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Ønsker du å utvikle deg i et spennende utdannings- og forskningsmiljø med varierte arbeidsoppgaver? Er du en god relasjonsbygger, strukturert og løsningsorientert?

Da er det nettopp deg vi ser etter!

Om stillingen

Vi søker en ny kollega til 100 % fast stilling som seniorkonsulent ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Stillingen er en del av det forskningsadministrative teamet ved ILS, som omfatter ph.d-utdanning, forskningsrådgiving, forskningsformidling og nettpublisering.

Vi ser etter deg som ønsker å bruke handlingsrommet du får til å tenke nytt i møte med forskere for å utvikle de administrative rutinene knyttet til ditt arbeidsområde.

ILS har en stor administrasjon med varierte oppgaver. Vi er opptatt av å videreutvikle vårt gode arbeidsmiljø gjennom felles spilleregler og utviklende arbeidsoppgaver for den enkelte.

Du vil samarbeide tett med PhD-koordinator og andre forskere.

Arbeidsoppgaver

 • Generelle administrative oppgaver knyttet til ph.d-administrasjon, fra opptak til avslutning
 • Registrering og mottak av gjesteforskere
 • Bistand nettpublisering
 • Bistand ved planlegging og gjennomføring av faglige seminarer og konferanser
 • Andre oppgaver vil kunne bli pålagt ved behov

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelor-nivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra saksbehandling og administrativt arbeid, fortrinnsvis fra universitets og høyskolesektoren
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det i tillegg bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant studie- eller forskningsadministrativ erfaring
 • Kjennskap og interesse for instituttets aktiviteter
 • Erfaring med eller kjennskap til UiOs administrative systemer
 • Erfaring med PhD-administrasjon

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er ansvarsbevisst, selvstendig og en god relasjonsbygger. For å trives i stillingen tror vi det er viktig at du er en person som liker å arbeide strukturert, er lærevillig og at du har høy grad av fleksibilitet og serviceinnstilling. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil få god oppfølging som nyansatt.
 • Lønn som seniorskonsulent stillingskode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 553 500 og kr 604 400, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS