Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent / studiekonsulent - 50 % (Institutt for geofag)

Søknadsfrist: 21.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo (UiO) dekker hele bredden i geofagene; fra de dype prosessene i mantel og litosfære, til overflateprosessene i øvre litosfære, til hydrosfære, atmosfære og biosfære – og vekselvirkningen mellom disse. Denne brede kunnskapsforvaltningen er et av instituttets kjennetegn nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har fire fagseksjoner (Meteorologi og oseanografi, Geografi og hydrologi, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk) og et senter for fremragende forskning (Senter for jordas utvikling og dynamikk).


I tillegg er vi knyttet til andre sentere og har flere ERC-tildelinger. Staben består av 40 professorer og førsteamanuenser, samt stipendiater, postdoktorer, forskere, tekniske og administrative medarbeidere - tilsammen rundt 240 ansatte.

Om stillingen

Det er ledig en fast 50 prosent stilling på eksterne midler som seniorkonsulent/studiekonsulent ved Institutt for geofag. Instituttets studieadministrasjon utgjør 3,5 årsverk og består av fem personer. Stillingen er nyopprettet og er dedikert til Senter for Fremragende Utdanning (SFU), iEarth. iEarth består av de geovitenskapelige instituttene ved UiO, UiB, UiT, og UNIS, og ledes av Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).Senteret har finansiering i 5 år med mulighet for ytterligere 5 års forlengelse.

Studiekonsulenten vil være en viktig ressurs for iEarth-arbeidet på UiO og skal jobbe tett opp mot og rapportere til prosjektlederne for iEarth.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er spennende og variert, med hovedansvarsområde innen prosjektkoordinering mellom iEarth-institusjonene.

Stillingen vil blant annet inneholde følgende arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for lokal koordinering og gjennomføring av UiOs bidrag til iEarth
 • Holde seg oppdatert på iEarths oppgaver ved instituttet, og våre bidrag til SFU-en.
 • Holde kontakten med tilsvarende personer ved de andre iEarth-institusjonene, og koordinere arbeidsoppgavene mellom institusjonene.
 • Veiledning og administrativ oppfølging av studenter og ansatte tilknyttet iEarth
 • Være lokal kontaktperson for representanter for næringslivet/arbeidsgivere (mtp næringslivsdager, praksisemne, etc.)

Ved behov kan stillingen også tillegges andre administrative oppgaver knyttet til instituttets aktivitet.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Erfaring med studieadministrativt arbeid og saksbehandling fra UH sektoren.
 • Gode IT-kunnskaper. Erfaring med bruk av følgende systemer: FS (Felles Studentsystem), ePhorte, CANVAS, TP (timeplanleggingssystem), INSPERA (vurderingssystem), Vortex (administrasjon av nettsidene) og ZOOM
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Kjennskap til geofag er en fordel og vil bli tillagt vekt
 • Erfaring med tilsvarende arbeid i et Senter for fremragende utdanning vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper

 • Er hjelpsom og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er selvstendig, fleksibel, nøyaktig, systematisk og ansvarlig
 • Kan håndtere mange oppgaver i et hektisk miljø
 • Er utviklingsorientert

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 504 700 - kr 563 700, avhengig av kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon: 22854272, epost:[email protected],uio.no

Søk på stillingen