Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent - EKVA

Søknadsfrist: 27.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Vi har for tiden en ledig midlertidig stilling som seniorkonsulent ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning tilknyttet Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA). Stillingen har en varighet på ett år.

Hovedansvarsområde vil være både faglige og administrative oppgaver.

EKVAs ansatte arbeider med nasjonale og internasjonale studier av kunnskaper og holdninger blant elever. Stillingen gir gode muligheter for egenutvikling og deltakelse i et faglig sterkt miljø med en miks av administrativt og vitenskapelige ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av oppgaver til nasjonal leseprøve for femte og åttende trinn, samt Osloprøver i lesing
 • Administrative og faglige oppgaver knyttet til utvikling av leseprøver (analyse av elevsvar, kontakt med skoler, utvikling av veiledningsmateriell, kursing av lærere og skoleledere o.l.)
 • Andre oppgaver knyttet til EKVAs virksomhet vil kunne bli pålagt

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Dokumentert arbeidserfaring med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået
 • Erfaring med statistisk/psykometrisk analyse
 • Kompetanse innen prøve- og oppgaveutvikling
 • Gode kunnskaper om og erfaring med IKT.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant arbeidserfaring fra tilsvarende virksomhet
 • Skoleerfaring/PPU eller erfaring fra lignende arbeid

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet og evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til fleksibilitet når det gjelder å påta seg ulike typer arbeidsoppgaver
 • Evne til å arbeide under tidspress med klare frister i enkelte perioder

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 472 000 og kr 552 800, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen