Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Regnskapskonsulent - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 24.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall ansatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Om stillingen

Vi har nå et ledig vikariat som regnskapskonsulent (førstekonsulent, stillingskode 1408) i økonomiseksjonen, Fakultetssekretariatet. Vikariatet har en varighet på inntil 1 år.

Økonomiseksjonen ved fakultetet har ansvar for innkjøp, reiseregninger, regnskapsføring, budsjettering, rapportering samt økonomistyring ved fakultetet. Seksjonen bistår ledelse og ansatte med forvaltnings- og driftsoppgaver knyttet til økonomifeltet, og har i tillegg et nært samarbeid med universitetets sentrale økonomiforvaltning. UiO benytter for tiden følgende datasystemer: ePhorte elektronisk arkiv, SAP HR-modul, UNIT 4 økonomisystem, Tableau rapporteringsløsning, RT skjemahåndtering m.fl.

Den ledige stillingen inngår i teamet som har innkjøp, fakturabehandling, reiseregninger og annen bilagshåndtering som hovedansvar.

Mottak av bestillingsanmodninger, dialog med bestiller, kontrollarbeid og kontakt med leverandør vil utgjøre en betydelig del av stillingen, i tillegg til veiledning og oppfølging av ansatte i forbindelse med ulike rutiner knyttet til bilagsfeltet. Bistand ifm. rapportering og regnskapsavslutning vil også være sentralt. Vi søker deg som er fortrolig med å arbeide både selvstendig og i team, og som trives med varierte arbeidsoppgaver i et til tider hektisk med trivelig arbeidsmiljø. Økt fokus på digitalisering og nylig overgang til nye systemplattformer ved universitetet krever erfaring med og interesse for systemløsninger knyttet til økonomi og regnskapsfeltet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Innkjøp (bestiller – og leverandørkontakt via universitetets innkjøpssystem)
 • Kontering av inngående fakturaer
 • Fakturering internt (frikjøp, internhandel) og eksternt (salg av tjenester)
 • Behandling av reiseregninger og utleggsrefusjoner
 • Bidra ifm. budsjettering av prosjekter
 • Oppfølging av forskergruppemidler, rapportering
 • System- og rutineveiledning for fakultetets ansatte
 • Kontroll- og kvalitetssikring
 • Bidra til utvikling og forbedring av rutiner og prosesser
 • Annet operativt regnskapsarbeid

Det tas forbehold om endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant erfaring fra universitets- eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra lignende oppgaver
 • Erfaring med brukerveiledning og klient-/kundebehandling
 • Kjennskap til UiOs økonomisystem UNIT 4 (både regnskaps, bestilling og fakturamodulen) er et krav
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Kjennskap til øvrige datasystemer ved UiO (ePhorte elektronisk arkiv, SAP HR-modul, Tableau rapporteringsløsning, RT skjemahåndtering m.fl.)
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig, og også samarbeide godt med andre
 • Evne til å jobbe systematisk, ryddig og strukturert
 • Fleksibel, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Evne til å håndtere ulike arbeidsoppgaver samtidig og trives i ett til tider hektisk miljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent, stillingskode 1408, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 437 400 og kr 498 800, avhengig av kompetanse
 • Faglige utfordringer og en variert arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester og liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS