Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Redaksjonssekretær - Fast 50 % stilling

Søknadsfrist: 28.11.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

50 % stilling som redaksjonssekretær ved NSSF

Om stillingen

Det er ledig fast 50 % stilling som redaksjonssekretær, seniorkonsulent (SKO 1363) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF), UiO.

Stillingen er knyttet opp mot produksjon av det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi som utgis av NSSF. Stillingen inngår i administrativ stab ved senteret.

Tidsskriftet Suicidologi har om lag 5000 abonnenter og er det eneste fagfellevurderte tidsskriftet i Nord-Europa med fokus på selvmordsforskning og –forebygging. Suicidologi har som mål å formidle forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet, oversiktsartikler, erfaringsbaserte artikler og informasjon om selvmordsforebyggende tiltak og prosjekter, samt aktuelt stoff på det suicidologiske fagområdet. Redaksjonen består av sjefredaktør, 3 assisterende redaktører, redaksjonssekretær og journalist.

NSSF har om lag 30 ansatte og er Norges ledende senter innen selvmordsforskning og -forebygging med omfattende klinisk og epidemiologisk forskning, samt kartlegging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Senteret har et aktivt samarbeid med lignende forskningssentre internasjonalt. Vi tilbyr utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), utdanning i Forlenget sorg-terapi (FST) og kurs i klinisk suicidologi og arrangerer nasjonale og internasjonale konferanser.

NSSF drifter også flere nettsteder, utgir det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi og arbeider for å iverksette kunnskapsbaserte selvmordsforebyggende tiltak på flere nivåer og arenaer nasjonalt og i lokalsamfunnet.

Mer informasjon om NSSF finnes på www.selvmord.no.

Snarlig tiltredelse ønskelig.

Arbeidsoppgaver

Bidra til utgivelse av 3 numre årlig av tidsskriftet Suicidologi i nært samarbeid med redaktør(ene), ved å:

 • Koordinere og kvalitetssikre det løpende redaksjonsarbeidet i alle ledd av redaksjonsprosessen; langtids- og korttidsplanlegging av nye tidsskriftnumre, vurdering og redigering av innkomne bidrag og oppfølging av forfattere og andre bidragsytere
 • Innkalle til, organisere og følge opp møter i tidsskriftets redaksjonskomite
 • Ansvar for kvalitetssikring og ferdigstilling av manus ift til tekst og illustrasjoner i samarbeid med ekstern grafisk formgiver
 • Ansvar for å drifte digitalt manushåndteringssystem (ScolarOne)
 • Bidra til at tidsskriftet holder høy standard og kvalitet

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på minimum bachelornivå fra universitet eller høyskole innen informasjonsstudier/språkstudier/samfunnsrelaterte/helserelaterte studier. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring tilpasset stillingens oppgaver
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og gode engelskkunnskaper
 • Gode IT-kunnskaper
 • Kjennskap til ScolarOne eller tilsvarende systemer vil telle positivt
 • Erfaring med forskningsformidling vil telle positivt

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har interesse for tidsskrifts-publisering og formidling av fagkunnskap. Du må være en pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører og kunne arbeide systematisk og nøyaktig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn for seniorkonsulent (SKO 1363) i lønnsspenn 534 900,- til 563 500 (ltr 58-61) avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS