Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektøkonom (vikariat) - Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Søknadsfrist: 17.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Institutt for medisinske basalfag (IMB) er en del av Det medisinske fakultet. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin, og for masterutdanningen i klinisk ernæring. Vi er ca. 400 ansatte, har ca. 210 eksternt finansierte forskningsprosjekter, og forvalter årlig ca. kr 330 mill.

Vi behøver en godt kvalifisert vikar i 100 % stilling fordi en av våre erfarne prosjektøkonomer går ut i permisjon i 2022. Vikariatet er for ett år med mulighet for forlengelse, og det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Stillingen inngår i IMBs økonomiseksjon som er lokalisert i Domus Medica og består av ti faste medarbeidere i tillegg til seksjonssjef. Seksjonen ivaretar oppgaver primært innen økonomi og forskningsadministrasjon. Den som ansettes kommer til å bli en del av et faglig sterkt prosjektøkonom-team og vil samarbeide tett med seksjonens forskningsrådgivere og mange av instituttets prosjektledere/forskere.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomisk og administrativ oppfølging av forskningsprosjekter finansiert av eksterne givere fra inn- og utland.
 • Bistå forskere i søknadsprosesser om eksterne midler, og utarbeide budsjetter og levetidsprognoser for nye og eksisterende prosjekter.
 • Regnskapsrapportering til prosjektledere og eksterne bidragsytere.
 • Økonomisk oppfølging av prosjektledernes intern- og eksternfinansierte portefølje, herunder å utføre interne regnskapstransaksjoner, utfakturering og kontroller.
 • Håndtering av kontrakter og samarbeidsavtaler.

Andre oppgaver kan tilkomme.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet.
 • God tallforståelse og kjennskap til regnskap samt øvrig økonomiforvaltning.
 • God generell IKT-kompetanse og meget god kjennskap til Office/Excel.
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk.

Relevant arbeidserfaring innen noen av følgende områder vil være en fordel, men er ikke et krav:

 • Praktisk arbeidserfaring innen økonomiforvaltning
 • Kjennskap til økonomiforvaltning i akademia eller annen statlig virksomhet.
 • Erfaring fra prosjektvirksomhet og økonomistyring av prosjekter.
 • Kjennskap til forskningsadministrasjon og forskningsfinansiering (NFR, EU, m.fl.).
 • Erfaring fra systemer tilsvarende Agresso/Unit4, ePhorte eller andre elektroniske saksbehandlingssystemer.

Personlige egenskaper

Vi søker en løsningsorientert, selvstendig, og nøyaktig person med analytisk tilnærming til fagfeltet. Personen som tilsettes må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og kunne jobbe i et internasjonalt fagmiljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling
 • Dyktige kolleger i et positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorkonsulent i stillingskode 1363, fastsatt etter individuell vurdering innenfor et spenn på mellom kr 507 600 - 563 900 (ltr. 56-62) avhengig av kompetanse og erfaring.
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet med fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden og et variert treningstilbud gjennom SiO og Bedriftsidrettslaget

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og vitnemål

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS