Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektkonsulent - helseinformasjonssystemer i utviklingsland

Søknadsfrist: 06.12.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

Det lyses ut inntil to stillinger for en periode på to år, med mulighet for forlengelse, som stilling som førstekonsulent ved Institutt for informatikk.

Tiltredelse så snart som mulig.

Ved Institutt for Informatikk programmerer, vedlikeholder og implementerer vi helseinformasjonssystemet DHIS2. Vi vokser raskt og DHIS2 brukes nå i mer enn 70 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. DHIS2 er et resultat av tett samarbeid mellom programvareutvikling, forskning, undervisning og implementeringsprosjekter som involverer helseministerier i utviklingsland.

Prosjektene våre finansieres hovedsakelig av Universitetet i Oslo, NORAD og globale helse og bistandsaktører som PEPFAR, UNICEF, WHO, CDC, Bill and Melinda Gates Foundation, og Global Fund. Våre prosjekter varierer fra store globale initiativer til innovasjon og kapasitetsbygging i distriktene og på landsbygda i samarbeid med lokale samarbeidspartnere.

For å møte økt etterspørsel etter støtte til koordinering og implementering av DHIS2 ønsker vi å styrke vårt team med en prosjektkonsulent. Prosjektkonsulenten vil inngå i gruppen for prosjektstøtte og vil bistå med administrative oppgaver knyttet til prosjekter, kontrakter og arrangement.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte prosjektledere med administrative oppgaver rundt prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering
 • Utforming av underleverandøravtaler, dokumentasjon og arkivering
 • Administrasjon i forbindelse med gjennomføring av konferanser og workshops
 • Innkjøp og oppfølging av bestillinger og underleverandører
 • Regnskapsarbeid, som fakturabehandling, bokføring og betalingsformidling
 • Delta i kontinuerlig forbedring av rutiner og prosesser for koordinering og rapportering
 • Andre administrative oppgaver innenfor prosjektstøttegruppen ved behov
 • Oppfølging av kontrakt med eksterne og enkle HR oppgaver knyttet til eksterne kontrakter
 • Enkle HR-oppgaver relatert til onboarding for seksjonens nyansatte

Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen administrasjon, økonomi eller prosjektsstyring. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med prosjektkoordinering og administrativt arbeid
 • Erfaring med rapportering og dokumentasjon
 • Erfaring med økonomistyring og regnskap
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Språkkunnskaper i fransk, spansk og portugisisk er et pluss

Personlige egenskaper

 • Genuint interessert i administrasjon, prosjektkoordinering og dokumentasjon
 • Strukturert og gode organisatoriske evner
 • Selvstendig og selvgående
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent, stillingskode 1408, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 490 600 og kr 566 700, avhengig av kompetanse
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling med ambisiøse mål
 • Spennende internasjonale samarbeidspartnere innen global helse
 • Et meget kompetent teknologi- og universitetsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål
 • attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemer, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, [email protected], +4722854272

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS