Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Personalkonsulent (vikariat) - Institutt for helse og samfunn

Søknadsfrist: 06.12.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Det er ledig et vikariat som seniorkonsulent/rådgiver (1363/1434) for ett år med mulighet for forlengelse ved Institutt for helse og samfunn, Seksjon for økonomi og personal. Seksjonen vil bestå av 10 personer og den som tilsettes vil inngå i et team på tre personalmedarbeidere med arbeidsoppgaver som er varierte over hele fagområdet personalforvaltning og HR.

Institutt for helse og samfunn består av 6 fagavdelinger samt en administrasjon. Vi har rundt 530 ansatte som utgjør ca 230 årsverk. Vi har en stor grad av eksternt finansierte prosjekter med mange midlertidig ansatte og en stadig økende andel utenlandske ansatte, som alle skal følges opp i henhold til regelverk som stadig er i endring.

Arbeidsoppgaver

Personalkonsulentens hovedoppgave er operativ HR og personaladministrativ saksbehandling med fokus på rekruttering og ansettelsesprosesser. Det vil i stor grad utgjøre vitenskapelige stillinger samt ulike typer midlertidige ansettelser og oppdrag.

 • Personaladministrativ saksbehandling (ansettelse, permisjoner, sykefravær, fratredelser mm)
 • Saksforberedelse for beslutningsmyndighet (tilsettingssaker mm)
 • Bistå i rekrutteringsprosesser (koordinere prosessen og støtte leder i innstillingsarbeidet)
 • Faglig støtte og rådgivning til ledere i utøvelsen av deres personalansvar
 • Andre oppgaver innen personalområdet kan bli lagt til
 • Ved tilsetting som rådgiver kan stillingen tillegges utviklingsoppgaver eller andre oppgaver som forutsetter særlig spisskompetanse innen fagfeltet.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Erfaring fra personaladministrativ saksbehandling vil bli vektlagt
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk er en fordel (Statsansatteloven, UH-loven, HTA )
 • Erfaring med bruk av relevante systemer innen arkiv- og saksbehandling, personal og rekruttering er en fordel (UiO bruker i dag ePhorte, Jobbnorge og SAP)
 • Erfaring fra offentlig sektor vil telle positivt, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk kreves

Personlige egenskaper

Vi søker en selvgående, løsningsorientert og initiativrik person. En viktig egenskap er evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du må være strukturert, ansvarsbevisst, rask og nøyaktig og ha en utpreget serviceinnstilling. Det er nødvendig med gode samarbeidsevner samt evnen til å kommunisere tydelig med ulike målgrupper. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent (stilingskode 1363) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 490 600 og kr 545 300 (ltr: 55-61), avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Lønn som rådgiver (stilingskode 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 516 400 og kr 608 200 (ltr: 58-67) avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • lLste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS