Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Modul- og eksamenskoordinator (Seniorkonsulent) - Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 10.05.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Det er ledig en fast stilling (100%) som seniorkonsulent (SKO 1363) i seksjon for undervisningsplanlegging, forskningsstøtte og kommunikasjon ved Institutt for klinisk medisin. Instituttet administrerer fem av åtte moduler ved profesjonsstudiet i medisin og har ansvar for avvikling av OSKE-eksamen i flere moduler. Seksjon har 13 medarbeidere, hvorav seks koordinatorer sammen med seksjonsleder utgjør undervisningsenheten.

Vi trenger å styrke ressursbasen for koordineringsoppgavene knyttet til undervisning og OSKE-eksamen, og søker derfor en dyktig og selvstendig medarbeider for rask tiltredelse i vår undervisningsenhet. Vår nye koordinator skal primært avlaste i drift av en eller flere moduler og i eksamensarbeidet, men oppgavefordelingen mellom enhetens ansatte kan bli endret.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Avlaste drift av ulike moduler, herunder
  • Utføre undervisningsplanlegging i ulike databaser
  • Utarbeide informasjon til lærere og studenter, herunder drift og vedlikehold av emnesider på web
  • Støtte modulkoordinator i oppfølging av studenter, undervisere og faglig ledelse i modulene.
 • Delta fast i eksamensarbeid
 • Støtte og bidra i evaluerings- og utviklingsarbeid ved behov
 • Ivareta andre relevante oppgaver som kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring fra studieadministrativt arbeid, koordinatorrolle el l
 • Gode IT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til FS og TP, samt erfaring fra relevant arbeid i universitet eller sykehus, vil telle positivt

Personlige egenskaper

Vi søker deg som arbeider effektivt og systematisk, setter deg raskt inn i nye oppgaver og har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig. Du må være selvstendig samtidig som du evner å arbeide godt i team med andre, kunne være pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører, håndtere flere oppgaver samtidig og takle perioder med stort arbeidspress. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter faglig og personlig
 • Lønn som stillingskode SKO 1363 fastsettes individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 490 600 og kr 535 200 avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende elektronisk søknad i Jobbnorge kontakt seniorrådgiver HR Heidi Falch Ecklund, tlf. 907 30 348, epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS