Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Ledig fast 50% stilling ved studentprestenes kontor (Konsulent)

Søknadsfrist: 21.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Ledig fast 50% stilling ved studentprestenes kontor-Universitetet i Oslo

Om stillingen

Studentprestene har kontor sentralt på Universitetsområdet på Blindern. Informasjon om studentprestenes tilbud finner du her.

Arbeidsoppgaver

Sammen med studentprestene og studenthumanisten utgjør konsulenten staben på studentprestenes kontor. Konsulenten har fast kontortid og forværelsesfunksjon og tar imot henvendelser til kontoret samt booker samtaler på vegne av prestene/humanisten. Konsulenten har videre ansvar for kontorets informasjons- og kommunikasjonsarbeid, samt ansvar for praktisk tilrettelegging og drift av virksomheten ved kontoret. Kontoret har tilsyn med Frederikke kapell, Mosalla og Rom for tro og tanke og konsulenten utøver dette tilsynet. I tillegg skal konsulenten kunne ivareta innkjøp og enklere regnskaps-, budsjett- og arkivrutiner.

UiO utreder muligheten for å etablere et livsynsåpent studentsenter- chaplaincy, hvor studentprestenes nåværende bidrag kan videreføres, samtidig som tilbudet gjenspeiler livssynsmangfoldet blant studentene. Konsulenten skal bistå arbeidsgruppa i dette arbeidet, og ha sekretærfunksjon i prosjektperioden.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves 1-2 års utdanning ut over videregående skole. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper

 • Relevant praksis.
 • Evne til å møte studenter i sårbare situasjoner med vennlighet, respekt og diskresjon.
 • Selvstendig, ryddig, fleksibel og god rolleforståelse.
 • Erfaring med tros- og livssynsdialog, og en åpen holdning.
 • Lyst og evne til å samarbeide, også på tvers av tro og livssyn.
 • Digital kompetanse: nettsider og SOME, kjennskap til Excel og enkle budsjett- og regnskapssystemer.
 • Erfaring med informasjons og kommunikasjonsarbeid, ev interesse for å lære (Illustratior og Indesign).
 • Kan gjerne tilhøre et annet trossamfunn enn Den norske kirke (Dnk) da tilhørighet til DnK er ikke en forutsetning for ansettelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn som konsulent kode 1065 i 50% stilling fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 366 700 og kr 509 500 ( oppgitt spenn tilsier 100% stilling), avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Ledende studentprest Anne Anita Lillebø, tlf 91810465

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS