Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulentstilling - Institutt for pedagogikk (IPED)

Søknadsfrist: 17.09.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Institutt for pedagogikk ble opprettet i 1938 og er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.


Forskningen bygger på tradisjoner fra både samfunnsvitenskap og humaniora og instituttet ivaretar derfor en stor faglig bredde. IPED har i dag ca. 100 ansatte, fordelt på ca. 49 fast vitenskapelig ansatte, 35 stipendiater og 16 administrativt ansatte. Instituttet har ca. 900 studenter.

Om stillingen

Det er for tiden en ledig 80 % stilling som førstekonsulent med arbeidsoppgaver knyttet til ekspedisjonen ved Institutt for pedagogikk (IPED), Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Førstekonsulentens arbeidsoppgaver er knyttet til førstelinjetjenesten og består bl.a. i å gi administrativ støtte til instituttets ledelse og øvrige ansatte.

Ekspedisjonen er instituttets ansikt utad. Førstekonsulentstillingen er allsidig, med varierte arbeidsoppgaver. Vi søker en imøtekommende, serviceinnstilt og selvstendig medarbeider

Arbeidsoppgaver

 • Betjene instituttets ekspedisjon og være førstelinjetjeneste for studenter og ansatte. Herunder ansvar for tekniske kontormaskiner, brukeropplæring, diverse bestillinger, innkjøp og posthåndtering.
 • Opprettelse og oppfølging av time- og oppdragskontrakter for eksterne samarbeidspartnere.
 • Fagrekvirent for bedriftskontrakter, herunder arbeid i innkjøpssystemet Unit4 ERP.
 • Mottak av nyansatte, samarbeidspartnere, gjesteforskere og studenter, herunder praktisk oppfølging av kontorer og opplæring av praktiske rutiner.
 • Tilrettelegge for – og bidra med praktisk arbeid ved arrangementer
 • Bistå i håndteringen av brannvern og smittevern.
 • Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver ved behov og det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens innhold.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen økonomi og administrasjon, minimum tilsvarende bachelor. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra førstelinjetjeneste
 • Erfaring med innkjøp og bilagsarbeid.
 • God IKT –kompetanse og gode tekniske ferdigheter.
 • God Skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Arbeidserfaring fra utdanningssektoren, eller offentlig forvaltning.
 • Erfaring fra UiOs ulike systemer vil telle positivt.

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og fleksibel.
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Strukturert med god evne til å håndtere flere oppgaver samtidig.
 • God rolleforståelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent, stillingskode 1408, kr 468 300 - 516 100 fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.
 • Kompetanseutvikling på områder som er relevante for stillingen.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS