Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent - studieadministrasjon

Søknadsfrist: 26.03.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter. Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet.
Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.


I det planlagte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo vil tett samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv bidra til å styrke kvalitet og relevans i forskningen og utdanning av fremtidens kunnskapsmedarbeidere. Bygget blir kjernen i Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City. Farmasøytisk institutt flytter inn i Livsvitenskapsbygget i 2026.

Om stillingen

Vi har for tiden et ledig vikariat i stilling som førstekonsulent ved Farmasøytisk institutt med tiltredelse snarest mulig og med varighet ut 2023.

Vi søker etter en løsningsorientert og proaktiv person som vil bidra til en god hverdag for studenter og ansatte ved instituttet. Stillingen inngår i instituttets administrasjon med arbeidssted Blindern.

Arbeidsoppgaver

 • Timeplanlegging/undervisningsplanlegging i systemet TP
 • Superbruker og saksbehandler for timelønn og honorar
 • Ekspedisjon og førstelinje for studieinformasjon
 • Superbrukerrolle med oppgaver innen systemene Canvas og Cristin
 • Generell administrativ støtte
 • Andre oppgaver kan vurderes i tillegg, avhengig av kompetanse, erfaring og kapasitet hos den som ansettes

Avhengig av den daglige driften og behovene ved instituttet vil det kunne forekomme endringer i stillingens innhold og i forholdet mellom de enkelte oppgavene.

Kvalifikasjonskrav

Krav:

 • Utdanning fra universitet/høyskole minimum på bachelornivå.Realkompetanse med relevans for stillingen kan erstatte dette kravet
 • Erfaring med bruk av FS (Felles studentsystem)
 • Meget god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk (eller et skandinavisk språk) (arbeidsspråket er norsk)

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Erfaring med timeplanlegging og en eller flere av de øvrige arbeidsoppgavene skissert over
 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid generelt
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som proaktivt løser oppgaver på en strukturert måte. Stillingen er en del av et team som jobber sammen for å gi studenter og ansatte den beste administrative støtten. Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er derfor meget viktige personlige egenskaper. Evne til raskt å sette seg inn i nye oppgaver er viktig.

Personlig egnethet og interesse for oppgavene som skisseres vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent kode 1408 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 501 200 og kr 584 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Du får bidra til å utdanne morgendagens farmasøyter og forskere
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem,vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende JobbNorge kontakt HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen, e-post: [email protected], telefon 22854272

Send søknad

Powered by Labrador CMS