Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent innen studieadministrasjon - Matematisk institutt

Søknadsfrist: 30.04.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Matematisk institutt (MI) har ca 150 ansatte, hvorav 46 ansatte i faste vitenskapelige stillinger. Administrasjonen har per i dag 8 medarbeidere. Administrasjonen har støttefunksjoner for organisering av kjerneområdene studie, forskning og formidling.

Arbeidsoppgaver

Vi har for tiden en ledig fast stilling som førstekonsulent ved Matematisk institutt.

Stillingen er tilknyttet instituttets studieseksjon/ekspedisjon, som igjen er en del av instituttets administrative stab med totalt åtte stillinger. Den administrative staben arbeider innenfor områdene studier, forskningsadministrasjon og ekspedisjonstjenester. Administrasjonen ledes av en administrativ leder.

Matematisk institutt har en omfattende virksomhet innenfor studier og undervisning, med over 300 programstudenter på bachelornivå, over 100 masterstudenter, over 70 ph.d.-studenter og over 200 emner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I tillegg har instituttet ett stort antall studenter som tar enkeltemner uten å være på ett av våre programmer.

Studieadministrasjonen dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, masteropptak, faglig vurdering av ekstern utdanning, kvalitetssikring, undervisningsplanlegging, internasjonalisering, veiledning og studieinformasjon.

Studieseksjonen ivaretar også en programkoordinatorrolle for instituttets to bachelor- og fem masterprogrammer. Administrative oppgaver knyttet til instituttets Utdanningsutvalg inngår også i studieseksjonens arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgavene for stillingen vil blant annet inkludere:

 • Eksamen/sensur
 • Klage- og begrunnelsessaker
 • Registrering av obligatoriske oppgaver
 • Førstelinjetjeneste (ekspedisjon)
 • Bestillinger

Instituttet kan, basert på kandidatens kompetanse og interesser, legge andre oppgaver til stillingen dersom hensynet til instituttets virksomhet tilsier dette.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med studieadministrativt arbeid fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Meget god kjennskap til IT som arbeidsverktøy, herunder bruk av Office 365, FS (Felles Studentsystem) og CANVAS.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med bruk av ett eller flere av følgende datasystem: ephorte, Inspera, TP, URKUND, Unit 4.

Personlige egenskaper

 • Den som ansettes skal samarbeide tett med fagmiljøene på instituttet, programrådsledere, utdanningsleder, instituttledelsen og fakultetets studieadministrasjon. Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper vil bli vektlagt sterkt.
 • Du må være utadvendt, kunne arbeide selvstendig, være strukturert og grundig, ha evne til å ta initiativ og være serviceinnstilt.
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike arbeidsoppgaver i et hektisk miljø.
 • Det er svært viktig med personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent, kode 1408, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 498 800 og kr 566 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på "Send søknad".

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen vennligst kontakt, kontorsjef Yngvar Reichelt [email protected].

For spørsmål om rekrutteringssystemet vennligst kontakt, personalrådgiver Nina Holtan, [email protected].

Send søknad

Powered by Labrador CMS