Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent (fast) ved Økonomisk institutt

Søknadsfrist: 26.03.2023

Om stillinga

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.


Økonomisk institutt har vel 90 tilsette og er det største og høgst rangerte instituttet for økonomisk forsking i Noreg. Instituttet har to bachelorprogram og to masterprogram med nærare 400 studentar, samt eit doktorgradsprogram med omlag 40 studentar. Instituttet er vert for eit senter for studier av likskap, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP), og eit senter for offentleg økonomi, Norwegian Fiscal Studies (NFS).

Økonomisk institutt ved Det samfunnsvitskaplege fakultet har ledig ei fast stilling som førstekonsulent (SKO 1408). Arbeidsområdet til stillinga er å betene instituttets førstelinje, generell kontordrift av instituttet, studieadministrasjon og sakshandsaming. Vi søkjer etter ein person med teft for god administrasjon og interesse for høgare utdanning.

Stillinga inngår i instituttets administrasjon som består av 10 personar. For nærare informasjon om instituttet, sjå nettsida vår.

Arbeidsoppgåver

 • Førstelinje for studentar og generelle spørsmål til instituttet
 • Innkjøp, bestillingar, kontordrift
 • Arrangementsstøtte studie
 • Administrativt ansvar for obligatorisk aktivitet bachelornivå
 • Administrativt ansvar for eksamen på bachelornivå, inkludert klagebehandling
 • Kontraktslaging bilagsløna

Det kan skje endringar i arbeidsoppgåvene ved omlegging av arbeidet i studieadministrasjonen ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillinga krev relevant utdanning frå universitet eller høgskule, minimum tilsvarande bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • God skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Digital kompetanse
 • Relevant erfaring frå administrativt arbeid

Det er ein fordel om du i tillegg også har

 • Kjennskap til universitets- og høgskulesektoren
 • Erfaring med relevante dataverktøy, som til dømes Office-pakka, Felles studentsystem (FS), eller andre saksbehandlingssystem

Personlege eigenskapar

 • Evnar å handtere og organisere mange oppgåver samtidig
 • Evnar å ta ansvar og jobbe sjølvstendig
 • Er nøyaktig og har god ordenssans
 • Har gode samarbeidsevner og er serviceorientert
 • Kan bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Ein spanande arbeidsplass med hyggelege kollegaer i både administrative og vitskaplege stillingar.
 • Løn som førstekonsulent, kr 501 200 og kr 544 400, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i ei IA-verksemd

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attestar
 • Liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

Ønska oppstart: 1. august 2023.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det.

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS