Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent - engasjement

Søknadsfrist: 18.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør .


Den internasjonale sommerskole (ISS) har i en periode på seks uker hver sommer et bredt kurstilbud innen hovedsakelig humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag for ca. 600 studenter fra nærmere 100 land. I tillegg til den faglige virksomheten tilbys et omfangsrikt kultur- og ekskursjonsprogram. ISS har også omfattende undervisningsvirksomhet i høst- og vårsemestrene innenfor norsk språk. ISS har en fast stab på ca 20 vitenskapelige og administrative medarbeidere, inkludert 2 med base ved avdelingskontoret i Minnesota, USA. I høysesongen hver sommer utvides staben med et stort antall sesongstillinger.


Circle U. er en europeisk universitetsallianse som består av ni universiteter. Målet er å etablere et inkluderende, forskningsintensivt og tverrfaglig europeisk universitet innen 2025. For første gang arrangeres det i år sommerskoler i regi av alliansen. Temaene er demokrati, klima og global helse, og studenter på alle studienivåer og faglige bakgrunner fra partneruniversitetene kan søke. Universitetet i Oslo arrangerer 8.-12. august Circle U.-sommerskole for masterstudenter med tittelen: Evidence and Democracy in Times of Crisis.

Har du interesse for internasjonalt akademisk samarbeid og studentutveksling?

Om stillingen

Har du interesse for internasjonalt akademisk samarbeid og studentutveksling? UiO har et spennende engasjement som førstekonsulent (fulltid) ledig ved UiOs nye europeiske Circle U-prosjekt og Den internasjonale sommerskole. Engasjementet har i første omgang ett års varighet, men med mulighet for forlengelse.

Stillingens hovedansvarsområder er studieadministrasjon, praktisk tilrettelegging og informasjonsarbeid for Circle U-prosjektet ved UiO og administrasjonen ved Den internasjonale sommerskole (ISS).

Arbeidsoppgaver

 • Studentopptak i Felles studentsystem (FS), studieadministrasjon og studieveiledning for Circle U og ISS’ søkere og studenter.
 • Førstelinjetjenester som studieveiledning, besvare e-post fra studenter og søkere, telefon, personlige henvendelser.
 • Praktisk tilrettelegging for studenter før, under og etter sommersemesteret.
 • Eksamensplanlegging, klagebehandling og oppfølging.
 • Løpende informasjonsarbeid, bl.a. vedlikehold av nettsider og møtevirksomhet.
 • Øvrige administrative oppgaver og prosjektassistanse etter behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende Bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant administrativ arbeidserfaring, særlig fra universitets- og høyskolesektoren.
 • God digital kompetanse.
 • Meget gode kommunikasjonsevner i både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til søknadsbehandling for høyere utdanning og erfaring med studieadministrative systemer som FS (felles studentsystem), ePhorte, Inspera og TP (timeplanlegging) er en fordel.

Grunnet drift gjennom hele sommersesongen og ISS’ øvrige årssyklus, kan ikke ferie avvikles i perioden juni – august

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, proaktiv, løsningsorientert
 • Ryddighet og evne til å håndtere høyt arbeidstempo og mange oppgaver parallelt
 • Interesse for internasjonalt samarbeid og kulturutveksling
 • Glad i å jobbe både i team og selvstendig

Vi tilbyr

 • Ett års engasjement som førstekonsulent SKO 1408; lønn fastsettes avhengig av bakgrunn/kompetanse i spennet mellom kr 454 200- 499 500
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål rundt søknadsprosessen, HR- rådgiver Silje Andresen Norum, epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS