Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent / Seniorkonsulent ved administrasjonen i Nevroklinikken

Søknadsfrist: 25.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Institutt for klinisk medisin har ledig èn 100 % fast stilling som førstekonsulent / seniorkonsulent i Nevroklinikken, Ortopedisk klinikk og Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi De tre klinikkene har til sammen ca. 100 universitetsansatte, og den som tilsettes vil få varierende administrative arbeidsoppgaver for disse forskningsmiljøene. Vi søker en motivert, hyggelig og fleksibel medarbeider med stor arbeidskapasitet som trives med å følge opp flere ulike oppgaver samtidig. Stillingen rapporterer til administrativ leder (administrativ koordinator).

Hovedarbeidssted for stillingen vil være på Ullevål sykehus eller Rikshospitalet, eller en kombinasjon av disse. Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Generell administrativ og økonomifaglig støtte, innkjøp, fakturabehandling, kontroll av reiseregninger og refusjonskrav, og andre forefallende oppgaver
 • Andre økonomioppgaver som omposteringer, bilagslønn og oppslag i økonomirapporteringssystem
 • Vedlikehold og oppdatering av nettsider for klinikkenes forskningsgrupper og avdelinger
 • Utarbeiding av klinikkenes årsrapporter
 • Kontrollering av publikasjoner i CRISTIN; den nasjonale oversikten over forskning og åpen tilgang til publikasjoner
 • Planlegging, organisering og bistand med praktisk gjennomføring av faglige møter, seminarer og konferanser
 • Administrative og praktiske oppgaver knyttet til forskningsstøtte, samt støtte til vitenskapelige ansatte
 • Bistå i ansettelsesprosesser

Arbeidsoppgavene utføres i nært samarbeid med fagmiljøene og øvrige administrativt ansatte i klinikken og ved Institutt for klinisk medisin. Arbeidsoppgavene krever høy grad av selvstendighet og koordineringsevne. Merk at andre administrative oppgaver kan bli aktuelt, og at arbeidsoppgavene vil kunne endres over tid avhengig av klinikkens oppgave- og prosjektportefølje.

Kvalifikasjonskrav 

 • Utdanning fra universitet/høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå innen relevant fagområde. Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder kan erstatte det formelle utdanningskravet
 • God kjennskap til Word, Excel og Outlook er et krav.
 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med publisering for web
 • Erfaring innenfor en eller flere deler av den skisserte oppgaveporteføljen, fortrinnsvis fra universitets-/høyskolesektoren
 • Kjennskap til DFØs administrative systemer, Tableau og CRISTIN vil vektlegges
 • Kjennskap til aktuelt regelverk, eks. statlig reiseregulativ og prinsipper for innkjøp i offentlig sektor, vil vektlegges

Personlige egenskaper

 • Er fleksibel, løsningsorientert og utpreget serviceinnstilt
 • Jobber strukturert og har høy evne til selvstendig gjennomføring og planlegging av arbeidsoppgaver
 • Har godt humør og tåler periodevis stort arbeidspress og pågang fra flere kanter
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å skape et godt arbeidsmiljø rundt deg Raskt kan sette deg inn i nye oppgaver og systemer.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som førstekonsulent SKO 1408 i spennet mellom kr 532 200 - 565 900, eventuelt seniorkonsulent SKO 1363 i spennet
 • mellom kr 565 900 - 624 500. Stillingskode og lønn fastsettes nærmere avhengig av bakgrunn/kompetanse.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og en variert stilling i grenseflaten mellom universitet og sykehus Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Lise Benningstad, E-post: l.w.benningstad@medisin.uio.no, tlf.: 90 16 89 40

For spørsmål om elektronisk søknad: HR-rådgiver Kristoffer Viken Tobiassen, Epost: k.v.tobiassen@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS