Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent - Studieadministrasjon

Søknadsfrist: 06.12.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

Det er ledig en midlertidig stilling fra 1.3.2021– 31.8.2022 som førstekonsulent ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Stillingen er knyttet til administrasjonen ved instituttet og hovedvekten av arbeidsoppgavene vil være innenfor studieadministrasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Studieadministrative oppgaver knyttet til master i utdanningsledelse og instituttets etter- og videreutdanninger
  • Studieveiledning
  • Undervisningsplanlegging (herunder timeplanlegging)
  • Eksamensadministrasjon
  • Opptak
 • Informasjon og markedsføring
 • Bistand ved gjennomføring av faglige seminarer og konferanser

Andre oppgaver vil kunne bli pålagt ved behov. Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelor-nivå. Arbeidserfaring med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået
 • Studieadministrativ erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ved utvelgelse av søkere til intervju vil det i tillegg bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:

 • Det vil være en fordel med kjennskap til instituttets aktiviteter, spesielt til Utdanningsledelse og etter- og videreutdanninger.
 • Instituttet bruker arkivsystemet e-Phorte, nettpubliseringsverktøyet Vortex, studentdatabasen Felles Studentsystem (FS), og timeplanleggingsverktøyet TP. Erfaring fra disse systemene vil telle positivt.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent stillingskode 1408 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 449300 og kr 498800, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS