Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent - studieadministrasjon (Institutt for spesialpedagogikk)

Søknadsfrist: 13.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige ansatte, 14 midlertidige stipendiater og postdoktorer og 12 administrative ansatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Vi har ledig et vikariat som førstekonsulent ved Institutt for spesialpedagogikk for perioden 01.08.2020 – 30.06.2021.

Stillingens arbeidsoppgaver er knyttet til studieadministrasjon, med hovedvekt på administrasjon av praksis i spesialpedagogikk.

Arbeidet forutsetter nært samarbeid med instituttets vitenskapelige stab, eksterne samarbeidspartnere og øvrig administrasjon. Den som ansettes vil inngå i administrative team knyttet til bachelorutdanningen og masterutdanningen.

Arbeidsoppgaver

 • Organisering og tilrettelegging av praksis for studentene
 • Saksbehandling tilknyttet praksis- og studievirksomheten ved instituttet
 • Generelle studieadministrative oppgaver og løpende behandling av studiesaker

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået
 • Erfaring fra tilsvarende oppgaver, fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektoren
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse.

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Kjennskap til instituttets fagområder vil være en fordel
 • Kjennskap til universitetets administrative systemer

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er ansvarsbevisst og selvstendig, med evne til å organisere, koordinere og finne gode løsninger. Den aktuelle kandidaten må evne å arbeide strukturert i et hektisk miljø, og inneha høy grad av serviceinnstilling. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent, stillingskode 1408, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 435 100 og kr 496 100, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen